Naujienos

2021 - 10 - 22

Seimo AAK diskutuota dėl kirtimų, kuriais piktinasi netoliese esančių sodybų savininkai

Šį penktadienį, spalio 22 d., Seimo Aplinkos apsaugos komitete diskutuota dėl Pauliškių k. (Trakų raj.) miške teisėtai vykdomo miško kirtimo. Šalia šio IV gr. ūkinio miško sodybas turinčių aktyvistų pasipiktinimą  sukėlė pats miško kirtimo faktas, norėdami sustabdyti ir uždrausti vykdyti medžiapjūtės darbus jie pasitelkė gamtosaugininkus ir politikus. 

Susidaro įspūdis, kad vietoj pabandymo susitarti su tos valdos savininke ir įsigyti iš jos mišką bendruomenei, ar susitarti dėl sodybų savininkų lūkesčius atitinkančio miško rekreacinio sutvarkymo (sudarant atitinkamą sutartį, plačiau apie tokias sutartis- čia...>>>) buvo nueita konfrontacijos keliu. Pastebėjus privačiame miške vykdomus biržių atrėžimo darbus, išmėtytos biržių ribas žyminčios gairės, dažais imta ženklinti bet kuriuos medžius, kad nesimatytų specialistų atžymėtų kirtimui medžių, pradėta miške ieškoti kokių nors saugomų rūšių, tad tuo pretekstu būtų galima sustabdyti ir uždrausti ūkinio miško naudojimą.

Tuo tarpu pagal visus reikalavimus suderinto vidinio miškotvarkos projekto pagrindu teisėtai gavusi leidimus kirtimui, savininkė pardavė darbus vykdančiai bendrovei teisę išsikirtimui stačiu mišku, nes arčiau sodybų esančioje miško dalyje yra virš poros hektarų plotas ligų pažeisto uosyno, kurį reikia  išvalyti sanitariniais kirtimais.

Net ir sumokėję už visą kertamą tūrį, jie paliko abu ąžuolus senolius, gretimų sodybų gyventojų pageidavimu paliko platoką juostą neketramo miško nuo kelio pusės, kad sodybų gyventojams neatsivertų plynės vaizdas. Žodžiu, geranoriškai ir savo sąskaita siekė atliepti pageidavimams. Tačiau nieks iš bendruomenės jiems nesiūlė, kad nekirstų medžių, o parduotų juos bendruomenei ar kam nors iš aktyvistų.

Į Seimo AAK posėdį aptarti šio klausimo pakviesti: aplinkos viceministras Danas Augutis, AM  Gamtos apsaugos politikos grupės vadovas Algirdas Klimavičius, AM Miškų politikos grupės vadovas Nerijus Kupstaitis,  Valstybinės miškų tarnybos direktorius Karolis Mickevičius, Aplinkos apsaugos departamento direktorius Raimondas Sakalauskas, kaimo bendruomenės atstovė Lina Lukinienė,  Arboristikos centro vadovas Algis Davenis,  LMSA pirmininkas Algis Gaižutis 

Peržiūrėti Seimo AAK 2021-10-22 posėdžio vaizdo įrašą ir išklausyti diskusiją galima Seimo Youtube paskyroje:

/ Apie lisvanoriškas sutartis