Naujienos

2021 - 11 - 22

Seimo nariai domėjosi VMU pertvarka, girininkijų optimizacija, medienos apskaita bei prekyba

Šį pirmadienį, 2021-11-22,  Seimo Aplinkos apsaugos komiteto bendrame posėdyje su Seimo Laikinąja Daugiafunkcinių miškų puoselėjimo grupe aptarti Valstybinių miškų urėdijos planuojamos pertvarkos į akcinę bendrovę, girininkijų optimizavimo, medienos apskaitos ir prekybos mediena tvarkos tobulinimo klausimai.

Posėdyje taip pat dalyvavo Ekonomikos ir inovacijų, Aplinkos ministerijų, VMU, Lietuvos miško ir žemės savininkų (LMSA), Vakarų Lietuvos medienos perdirbėjų ir eksportuotojų asociacijų, asociacijos „Lietuvos mediena“ ir kt. atstovai.

Darbotvarkė:

1. Dėl Valstybės įmonės „Valstybinių miškų urėdija“ pertvarkymo į akcinę bendrovę priežasčių ir tikslų

2. Dėl ketinimų optimizuoti girininkijas

3. Dėl medienos apskaitos problematikos ir procesų tobulinimo.

4. Dėl prekybos valstybiniuose miškuose pagamintos medienos reglamentavimo (perėjimas prie atvirų aukcionų)

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkės Aistės Gedvilienės teigimu, „šiuo metu rengiamas Nacionalinis susitarimas dėl miškų, kuris turėtų numatyti ilgalaikę Lietuvos miškų politikos strategiją, todėl dabar daroma mažai pakeitimų įstatymų lygmeniu, susijusių su miškais. Tačiau procesai miškuose vyksta, matome pokyčius medienos gamybos ir rengimo sektoriuje, girdime ne pirmą kartą keliamus klausimus dėl medienos aukcionių, medienos apskaitos realiuoju laiku ir kitų. Komiteto posėdyje, vykdant parlamentinę kontrolę, bus siekiama gauti naujausią informaciją ir sulaukti atsakymų dėl planuojamų pokyčių“.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Vyriausybei pateiktame valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių plane numatyta atsisakyti valstybės įmonės, kaip formos, ir pertvarkyti valstybės įmonės juridinį statusą turinčią VMU ir kitas valstybės įmonių statusą turinčias įmones į išimtinai valstybės valdomas akcines bendroves.

„Prašome pateikti daugiau informacijos dėl planuojamos girininkijų pertvarkos ir „Valstybinių miškų urėdijos“ statuso pakeitimo į akcinę bendrovę, kad VMU plačiau pakomentuotų šių planuojamų pertvarkų priežastis ir tikslus“, – sakė Daugiafunkcinių miškų puoselėjimo grupės pirmininkas Justinas Urbanavičius.

Diskutuojant dėl girininkijų optimizavimo, LMSA pirmininkas Algis Gaižutis atkreipė politikų dėmesį, kad miškų ūkyje planuojant pertvarkas reikėtų žvelgti plačiau, matant ne vien tik valstybinius, bet ir privačius miškus. Vietoj to, kad nuolat mažinti praktikoje girininkijose  dirbančių miškininkų skaičių (sprendžiant tik urėdijų valdymo klausimus) reikėtų matyti ir privačius miškus.

Privačių miškų tvarkymui bei priežiūrai taipogi reikalingi profesionalūs specialistai. Todėl reikėtų skirti deramą dėmesį privataus miškų ūkio stiprinimui, spręsti - kaip sudaryti teisines ir ekonomines sąlygas organizuoto privataus miškų ūkio vystymui, sprendžiant specifines Restitucijos procese ir po nuosavybės teisių sugrąžinimo susiformavusias privačių miškų valdymo, naudojimo, apsaugos ir priežiūros problemas. Atsižvelgiant į sunkiai palyginamus veiklos mąstus privačiame ir valstybiniame sektoriuje, būtų tikslinga ir toliaregiška parengti bei įgyvendinti ilgalaikę privataus miškų ūkio plėtros programą, kuri atsižvelgtų Lietuvos privačių miškų specifiką ir būtų integruotą į Nacionalinę miškų ūkio sektoriaus plėtros programą.

 

Peržiūrėti posėdžio vaizdo įrašą  galima soc.tinkle Youtube:

Informacija: Finansų ministerijos Vyriausybei 2021-11-10 pristatyta 2020 metų valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita, kurią parengė VĮ Turto bankas. 

 
2020 m. valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitoje pateikiami duomenys apie VNT apimtis, jo išlaikymo sąnaudas, turto valdymo efektyvumo rodiklius ir jų palyginimą tarp institucijų, taip pat informacija apie VNT sandorius ir jų būklę bei nekilnojamojo turto panaudojimą. Ataskaitoje pateikiami duomenys ir apie VĮ VMU  ir jos valdomą turtą.
Visą 2020 m. valstybės turto valdymo ataskaitą rasite čia.