Naujienos

2021 - 12 - 23

Nuo 2021-12-21 Švedijos miškų agentūra visiškai nustoja registruoti svarbiausius biotopus (buveines).

Taipogi, žemės savininkui pageidaujant, pagrindiniai biotopai, įregistruoti po 2019 m. birželio 27 d., turi būti išregistruoti.  Miškų savininkai iškėlė net 6 bylas Švedijos miškų agentūrai, ginčydami agentūros jų valdose įregistruotas buveines. Ir laimėjo šiose bylose. Stokholmo apeliacinis teismas nusprendė, kad Švedijos miškų agentūra neturi teisinio pagrindo registruoti pagrindinius biotopus bent po to, kai Vyriausybė 2019 m. birželį atšaukė paskutinę užduotį atlikti inventorizaciją 2019 m. birželį.

Teisinė situacija tokia neaiški, kad negalime tęsti kertinių biotopų registravimo pakankamai teisiškai saugiu miško savininkui būdu. Todėl, susipažinęs su mūsų ekspertų dokumentais, nusprendžiau, kad registracija bus nutraukta, sako Švedijos miškų agentūros generalinis direktorius Hermanas Sundqvistas. [Agentūros pranešimas: https://bit.ly/3FfnHNf]
 
Kaip bus tvarkomi anksčiau 2019 m. birželio registruoti pagrindiniai biotopai, neaišku, vyks teisminiai nagrinėjimai.
Daugiau faktų pagrindiniai biotopai
 
Pagrindinis biotopas (pastaba- Lietuvoje tai vadiname buveinėmis) – tai teritorija miške, kuri dėl savo didelių gamtinių vertybių turi didelę reikšmę miško augalams ir gyvūnams. Sertifikatu miško savininkai įsipareigojo nekirsti pagrindinių biotopų, o tai reiškia, kad registracija dažniausiai reiškia, kad jie negali vykdyti medžiapjūtės.
 
Nuo 1990 m. Švedijos miškų agentūra inventorizavo ir registravo pagrindinius biotopus pagal paskirtį ir (arba) buveines, kurias institucija numatė egzistavusiomis. Nuo 1993 m. iki 2016 m. Švedijos miškų agentūra turėjo užduočių ir (arba) biudžeto punktų, kuriuos reglamentuoja Švedijos miškų agentūros reglamentinis raštas, kai institucija gauna kontrolę iš Vyriausybės. 2018 m. gegužės 1 d. Švedijos miškų agentūra buvo pavesta atlikti buveinių inventorizaciją visoje šalyje. Pavedimą Vyriausybė atšaukė 2019 m. birželio mėn.
 
Nuo 2021 m. sausio 1 d. institucija neregistravo pagrindinių biotopų, susijusių su pranešimais apie kirtimus ir prašymus išduoti leidimus. Šiandien priimtas sprendimas reiškia, kad pagrindinių biotopų registracija nutraukiama visose veiklose, t.y. net jei informacija gaunama iš visuomenės.
 

.