Naujienos

2022 - 11 - 07

Valstybinė miškų tarnyba informuoja apie galimą žemės mokesčio perskaičiavimą

Artėjant lapkričio 15–ajai – žemės mokesčio sumokėjimo datai, Valstybinė miškų tarnyba informuoja apie galimą žemės mokesčio perskaičiavimą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis.

Nuo 2022 m. Valstybinė mokesčių inspekcija, apskaičiuodama žemės mokestį, atsižvelgia į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis, pateiktus Nekilnojamojo turto registrui. Informacija api tai paskelbta Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje čia: https://www.vmi.lt.

Čia paskelbtoje informacijoje sakoma, kad "Apskaičiuojant žemės mokestį už 2022 metus, apmokestinamas plotas nustatytas atsižvelgiant į Valstybinio miškų kadastro pateiktus duomenis apie jame įregistruotus miškų plotus. VMI tokie duomenys yra pateikti ir už 2021 metus, todėl miško savininkams žemės mokestis už 2021 metus bus perskaičiuotas iki 2022 m. gruodžio mėnesio pradžios".

Atkreiptinas dėmesys, kad miško žemei žemės mokestis netaikomas, todėl Valstybinė mokesčių inspekcija žemės mokesčio dydį koreguoja, vadovaudamasi Miškų valstybės kadastro duomenimis apie miško žemės plotus.

Daliai miško savininkų, dėl Miškų valstybės kadastro duomenų apie miško žemės plotus, naudojamų žemės mokesčio dydžiui apskaičiuoti, apmokestinamas plotas pasikeitė (lyginant su ankstesniais metais). Todėl klientus, kuriems kils klausimų dėl Miškų kadastre įregistruoto miško žemės ploto, maloniai prašome pasikonsultuoti su Valstybine miškų tarnyba telefonu (8 601) 69401 arba el. paštu audrius.juodis@amvmt.lt.

Miško žemės plotus, įregistruotus Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre galite peržiūrėti Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje adresu https://kadastras.amvmt.lt/vartai/. Prisijungęs „Miškų kadastro pažymos“ savo paskyroje, savininkas gali matyti jam nuosavybės teise priklausančius ar įgaliojimo teise prisikirtus Miškų valstybės kadastre įregistruotus duomenis.

Taip pat, nemokamai miško žemės plotus galima peržiūrėti Valstybinės miškų tarnybos puslapyje, prieigoje M-GIS (https://kadastras.amvmt.lt/vartai/) arba Lietuvos erdvinės informacijos portale „geoportal.lt“ (https://www.geoportal.lt/map/#) bei regia.lt (https://www.regia.lt/map/regia2).

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) komentaras: manytume, VMT ir VMI pasirinko ne patį geriausią kelią mokėtinam žemės mokesčiui įvertinti, užsukę sudėtingą "juridinio" turimo miško nuosavybės ploto (kuris savininkui priklauso pagal valstybinių institucijų išduotus dokumentus) ir "faktinio" miško žemės ploto (kurį VMT užfiksuoja Miškų valstybiniame kadastre).

Pavyzdžiui, žmogui pagal dokumentus sugrąžinta nuosavybės teisės į 3,2 ha miško (juridinis faktas), o VMT į miškų valstybinį kadastrą įrašė, kad jo valdos plotas yra tik 2,7 ha miško (faktinis plotas)- nes gal matininkas klaidingai atliko savo darbą ir blogai pažymėjo valdos ribas. Tuo tarpu pagal VMT aprašytą situaciją, VMI dabar tokiam miško savininkui skaičiuos žemės mokestį už 0,5 ha- kadangi toks susidaro skirtumas tarp asmens nuosavybės dokumentuose užfiksuoto miško ploto ir to, kas įrašyta miškų kadastre (!!?)

Juk žemės mokesčio objekto- žemės- atžvilgiu viskas ganėtinai paprasta- ar realiai atsirado (kas nors atidalino, pakeitė paskirtį ir pan?)nors dalis žemės, kuri yra apmokestinama? NE. O jei visa asmens nuosavybėje esanti žemė yra miško žemė (kuri pagal įstatymus nėra apmokestinama žemės mokesčiu) ir jokios kitos kategorijos žemės asmuo nuosavybėje neturi- vadinasi, nereikėtų veltis į tolesnius skaičiavimus- koks plotas įrašytas nuosavybės dokumentuose, koks yra matininko kažkada preliminariais matavimais pažymėtas natūroje (jei nebuvo atlikti geodeziniai matavimai po to), o kokį dar kitą plotą yra užnešę į savo planus Miškų valstybiniame kadastre VMT specialistai. Mokesčių prasme tie miško plotų skirtumai nėra svarbūs, kadangi esminis dalykas yra- toks miško savininkas neturi nuosavybėje žemės mokesčiu apmokestinamų plotų. Ir viskas turėtų būti aišku. O dabar, jei nebus pakoreguotas žemės mokesčio apskaičiavimo algoritmas, visi bus įvelti į ilgas ir bereikalingas aiškinimosi peripetijas. Klausimas- argi nėra svarbesnių reikalų, kurlink galima išnaudoti specialistų laiką ir išteklius?

Papildymas: šiuo klausimu LMSA susisiekėme su VMI. Sulaukėme Stasės Aliukonytės-Šnirienės, VMI Mokestinių prievolių departamento vyresniosios  patarėjos atsakymo, kad asociacijos laišką gavo, vertina, reaguos ir mus informuos. patikino, kad procesai jau vyksta.