Naujienos

2022 - 12 - 11

Aplinkos ministras kosmetiškai patikslino Leidimų miškui kirsti išdavimo tvarką

2022-12-09 aplinkos ministras Simonas Gentvilas įsakymu Nr. D1-397 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo" patikslino leidimų miškui kirsti išdavimo tvarką. [Nuoroda: https://bit.ly/3PfySeL]

Pakeitimai įsigalios 2023-01-01
Teisės aktų registras: 2022-12-09 Nr.2022-25193