Naujienos

2022 - 04 - 30

Balandžio 29 d. Vilniuje vyko konferencija "Privatus miškų ūkis ir KPP: iššūkiai ir galimybės miško ir žemės savininkams"

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA) š.m. balandžio 29 d. įgyvendindama projektą „Gerosios KPP patirties sklaida ir plėtra miškininkystėje“ (Nr. PLKT-KV-1-01035-PR001) Vilniuje suorganizavo konferenciją miško ir žemės savininkams tema „Privatus miškų ūkis ir KPP: iššūkiai ir galimybės miško ir žemės savininkams“, kurioje susirinko 126 dalyviai. Konferencijos metu buvo pristatytos ir aptartos LMSA pastaruoju metu vykdytos veiklos ir atstovautos pozicijos siekiant tobulinti KPP panaudojimo galimybes miško ir žemės savininkams. Taip pat LŽŪKT specialistai pristatė pranešimą „Investicinės paramos miškininkystei praktiniai patarimai“, kurio metu apžvelgė tipines situacijas, su kuriomis susiduria miško ir žemės savininkai, siekiantys pasinaudoti KPP paramos priemonėmis. Konferencijos pagrindinis akcentas buvo apskritojo stalo diskusija „Privatus miškų ūkis ir KPP: praėjusio finansinio laikotarpio problemos ir ydos bei galimybės ateinančiame finansiniame laikotarpyje“. Šioje diskusijoje dalyvavo ir savo mintis bei pozicijas, siūlymus dėl KPP ir jos tobulinimo galimybių išsakė NMA Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento direktorė Genovaitė Beniulienė, LR AM Miškų politikos grupės vadovas Nerijus Kupstaitis, LŽŪKT vyriausias miškininkystės specialistas Justinas Zenevičius, LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis, miško savininkai: Raimundas Nagelė, Jūratė Užuotienė, Antanas Hofmanas. Miško savininkai trumpai aptarė savo patirtis įsisavinant ES paramą per KPP paramos priemones, pagrindinius iššūkius, kylančius įgyvendinant projektus ir pateikė galimus siūlymus šias problemas spręsti ateinančiame finansiniame laikotarpyje. Tuo tarpu atsakingi institucijų specialistai pateikė komentarus ir gilinosi į išsakytas pastabas su tikslu ateityje tobulinti paramos priemonių įgyvendinimo taisykles siekiant didinti KPP paramos priemonių įsisavinimo efektyvumą. Konferencijos ir apskritojo stalo diskusijų metu aptartos priemonės ir teiktos rekomendacijos bei siūlymai, kurie buvo išsiųsti Lietuvos kaimo tinklo sekretoriatui. Renginio dalyviams buvo dalinami marškinėliai su KPP logotipais, taip pat dalomoji medžiaga, reikalinga miško savininkams, siekiantiems pasinaudoti ES parama.

Projektą remia: