Naujienos

2022 - 06 - 25

EK pasiūlytas reglamentas dėl gamtos atkūrimo kelia daug klausimų

Š.m. birželio 22 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl reglamento dėl gamtos atkūrimo. Nors Europos miškų savininkai atliks pagrindinį vaidmenį įgyvendinant galimą šio įpareigojančio įstatymo įgyvendinimą, juos vienijančios Europos miško savininkų federacijos CEPF atlikta pirmoji analizė atskleidė keletą svarbių klausimų, kuriuos reikia spręsti būsimose diskusijose.

Aktyvus miškų savininkų įsitraukimas į bet kokias biologinės įvairovės išsaugojimo iniciatyvas ir su tuo susijusių sprendimų priėmimo procesus yra vienas iš svarbiausių biologinės įvairovės išsaugojimo veiksnių. Toks dalyvavimas turėtų apimti nuosavybės teisių pripažinimą ir pagarbą . Pasiūlyme tinkamai daroma nuoroda į ES pagrindinių teisių chartiją dėl aplinkos apsaugos, tačiau aiškiai nenurodoma teisė į nuosavybę, kuri taip pat yra chartijos dalis. Kadangi valstybės narės privalo paskirti žemę atkurti, išlieka esminis klausimas, kaip šiame procese bus garantuotas išankstinis ir informuotas miško savininkų sutikimas.

ES su valstybėmis narėmis dalijasi kompetencija dėl įvairių sektorių politikos, turinčios įtakos miškams. Tačiau miškų tvarkymas per se nėra bendra kompetencija. Todėl pasiūlymo nuostatos turėtų būti vertinamos atidžiai atsižvelgiant į subsidiarumo principą .

Pasirinkus priemonę – teisiškai įpareigojantį įstatymą- reglamentą, o ne direktyvą, valstybėms narėms nėra suteikiamas lankstumas, kad jos galėtų pritaikyti savo atkūrimo planus pagal vietos poreikius. Tai ypač stebina, nes buvo nuspręsta, kad Gamtos direktyvos, kurias siekiama paremti šiuo Gamtos atkūrimo reglamentu, atitinka savo paskirtį.

Europos miškų savininkai vertina, kad pasiūlyme atsispindi neišvengiami rūšių ir ekosistemų pokyčiai, atsirandantys dėl besikeičiančių klimato sąlygų . Vertinant tokio pasiūlymo rezultatus, ši koncepcija yra esminė. Mūsų miškų ateitis priklauso nuo tvariai valdomų ir atsparių miškų. Tvarus miškotvarkos pasirinkimas priimamas žvelgiant į ateitį, o ne į praeitį. Šis požiūris yra dar svarbesnis, kai kalbama apie miškų ekosistemų atkūrimo tikslus, nes jie priklauso nuo ilgalaikių procesų ir turi ribotą galimybę natūraliai migruoti arba prisitaikyti, atsižvelgiant į spartų klimato kaitos tempą.

CEPF toliau analizuos Europos Komisijos pasiūlymą ir jį lydintį poveikio vertinimą. Šioje analizėje daugiausia dėmesio bus skiriama tam, kaip buvo atsižvelgta į Europos miškų daugiafunkciškumą, įvairių variantų ekonomiškumą ir atkūrimo proceso neaiškumus.

CEPF pranešimą spaudai rasite čia...>>>