Naujienos

2022 - 11 - 07

Ekspansija į mokesčius ir žmonių gyvenimus: ar vis dar apie saugomas teritorijas?

Dvi iniciatyvos pastarąją savaitę aptarinėtos savivaldybėse: valstybinių parkų lankytojų bilietai ir naujojo valstybinio parko steigimas.

1. Užsimojo savanorišką valstybinių parkų lankytojo bilietą paradyti privalomu?

Iki šiol pratinę  žmones prie savanoriškų saugomų teritorijų lankytojų bilietų (kurie įvesti nuo 2015 m.), pastaruoju metu aplinkosaugininkai imasi žygių šį "solidarumo mokestį" (https://bit.ly/3DA4kPd) paversti privaloma rinkliava.
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba aprie Aplinkos ministerijos (VSTT) išsiuntinėjo raštą savivaldybių administracijoms, Nacionalinių parkų ir saugomų teritorijų direkcijoms dėl privalomo lankytojo bilieto ir renginių derinimo su šiomis institucijomis.
VSTT pradėjo spausti savivaldybes, kad masinių komercinių renginių valstybiniuose parkuose organizatoriai leidimus turėtų gauti tik turėdami derinimą su nacionalinių parkų ir saugomų teritorijų direkcijomis. Renginio organizatoriai turi atsiskaityti su saugomos teritorijos direkcija, pervesdami iš bilietų platinimo gautą pinigų dalį pagal dalyvių skaičių.
“Kadangi šiais metais kelios direkcijos pranešė tarnybai apie problemas su masinių komercinių renginių valstybiniuose parkuose organizatoriais dėl privalomo lankytojo bilietų platinimo bei atsiskaitymo su direkcija, maloniai prašytume Jus papildyti Masinių renginių savivaldybės viešosiose vietose organizavimo tvarkos aprašus, įtraukiant į dokumentų, kuriuos privalo pateikti organizatoriai, norėdami gauti leidimą renginiui, sąrašą, suderinimus su atitinkamomis institucijomis“,- rašte nurodo VSTT direktorius.
Yra vienas teisinis niuansas šiame reikale- mokesčiai gali būti nustatomi tik įstatymu . Konstitucinis Teismas dar 2003 m. lapkričio 17 d. Byloje Nr. 45/01-12/03-15/03-24/03 yra pasisakęs, kad tiek patys mokesčiai, tiek mokesčio dydžiai (tarifai) turi būti nustatomi tik įstatymu, o ne žemesnio lygmens teisės aktu ar kokios nors institucijos sprendimu , kadangi tokie atvejai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 127 straipsnio 3 daliai.
Tad išties įdomu, kaip dera su tuo 2016 m. Seimo priimti LR Saugomų teritorijų įstatymo 29 str. 4 dalyje numatyta galimybė Vyriausybės įgaliotoms institucijoms (t.y. VSTT direktoriui) nustatyti- kur bus imamas mokestis ir koks to mokesčio dydis: "Saugomas teritorijas ar jų dalis, kurių lankymas apmokestinamas platinant lankytojo bilietus, ir lankytojo bilietų kainą ir platinimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliotos institucijos."

2. Koks Gerimanto regioninio parko steigimo iniciatyvos Telšių raj. tikrieji tikslai?

Telšių rajono savivaldybei priklausančios apleistos "Germanto vilos" išsaugojimas ir įveiklinimas? Kad iš kokio projekto gauti lėšų pastato sutvarkymui ir taip geriau pasirodyt prieš artėjančius savivaldos rinkimus?
Aplinkosaugininkų įtakos tolesnė teritorinė ekspancija? Dar sovietmečiu (1975 m.) Germanto regioninio parko steigimo idėją iškėlė dabartinės saugomų teritorijų sistemos vienas sumanytojų prof. Paulius Kavaliauskas.
Gal- objektyviai patvirtintos priežastys, dėl kurių reikia keisti į griežtesnį statusą ir ženkliai išplėsti esamą Germanto kraštovaizdžio draustinį? Nes kitaip neįmanoma apsaugoti aiškiai žinomų valstybinės svarbos vertybių?
O gal- telšiškių karštas siekis prisiimti ženkliai platesnius suvaržymus ūkinei veiklai, nuosavybei, namų statyboms ir remontui?
Viešojoje erdvėje soc.tinkluose užvirė atvira diskusija- ar verta steigti dar vieną valstybinį parką, jei net aiškaus to pagrindimo nėra
- t.y. nėra aiškiai įvardinta- tai kokios gi valstybės lygiu svarbios vertybės (kultūrinės, biologinės, kraštovaizdžio) yra toje teritorijoje, kurioms yra būtina išskirtinė valstybės apsauga- antraip jos prie dabartinių sąlygų ims sau išnyks negrįžtamai?
Ir tokias abejones išsako ne šiaip su saugomų teritorijų sistema nesusipažinę pašaliečiai, o sistemą iš vidaus gerai pažįstantys aplinkosaugininkai. Pavyzdžiui, ilgus metus Žuvinto rezervatui vadovavęs Artūras Pranaitis. Jo nuomone: "Steikime saugomas teritorijas, jei kitaip tų vietų vertybių nepavyks išsaugoti. Bet saugomos teritorijos steigimas nesant būtino reikalo tik kompromituoja pačią idėją."
Apie Telšių raj.savivaldybės mero Kęstučio Gusarovo ir Tarybos iniciatyvą: