Naujienos

2023 - 06 - 01

Sėkminga ELO Generalinė Asamblėjaje Madride

Š.m. gegužės 30 d.- birželio 1d. Ispanijoje, Madride, dalyvavome Europos žemės savininkų organizacijos (ELO) Generalinėje Asamblėjoje. Mūsų šalies miško ir žemės savininkus ELO GA atstovavo LMSA pirmininkas bei ELO viceprezidentas dr. Algis Gaižutis ir LMSA administracijos vadovė Živilė Navardauskė.

Ši ELO GA yra svarbi tiek dėl aptariamų aktualijų, tiek ir dėl Europos žemės savininkų organizacijos (European Landowners' Organization) veiklos ateityje: 1) aptarėme ir patvirtinome ELO rekomendacijas ateinančiam pusmečiui Ispanijos pirmininkavimui EB Taryboje; 2) išrinkame naują ELO vadovybę: ELO prezidentą ir Generalinį sekretorių; 3) aptarėme ir suderinome ELO narių poziciją daugeliu aktualių ES lygmeniu svarstomų iniciatyvų, kurios tiesiogiai veikia žemės ir miško savininkų, ūkininkų, miškininkų veiklas.

Europos žemės savininkų organizacija (ELO) birželio 1 d. per Madride surengtą savo Generalinę Asamblėją  aptarė reikšmingus organizacijos pasiekimams per praėjusius metus. Renginys subūrė atsidavusius profesionalus ir gerbiamus asmenis, kurie atliko pagrindinį vaidmenį skatinant klestintį ir patrauklų Europos kaimą.

 

Ši Generalinė asamblėja buvo ypač ypatinga, nes tapo platforma pagerbti Thierry de l'Escaille'o, buvusio ELO generalinio sekretoriaus nuo 1995 m., kuris perėjo į vykdomojo prezidento pareigas, įspūdingą indėlį į ELO stiprinimą. Thierry de l'Escaille'as, 28 metus dirbęs neprilygstamo atsidavimo, aistros pareikalavusį sunkų darbą, yra ir bus ELO sėkmės ir reikšmingiausių pasiekimų varomoji jėga. ELO išreiškia didelį dėkingumą už jo nepajudinamą įsipareigojimą ir išskirtinį vadovavimą, kuris pastūmėjo organizaciją į žemės ūkio, aplinkosaugos ir kaimo veiklos sektorių pirmąsias gretas.

 

Thierry de l'Escaille'ui pradėjus eiti naujas ELO prezidento pareigas, ELO nuoširdžiai sveikina Jurgeną Tacką kaip naująjį ELO generalinį sekretorių. Pastaruosius septynerius metus ELO moksliniu direktoriumi dirbęs Jurgenas Tackas dabar imasi naujų pareigų. ELO pripažįsta didžiulę vertę, kurią organizacijai suteikia Thierry de l'Escaille ir Jurgen Tack, nes jie ir toliau ryžtingai įsipareigoja siekti ELO misijos – skatinti tvarią ir klestinčią kaimo vietovę, kartu didindami informuotumą apie aplinkos ir žemės ūkio problemas.

ELO taip pat norėtų padėkoti buvusiam prezidentui Pierre'ui Olivier Drège'ui, kuris perėjo į Garbės prezidento pareigas. Jo indėlis į organizaciją buvo neįkainojamas, o ELO pripažįsta jo nuolatinę paramą ir išmintį.

 

Unikali ELO padėtis tarp nevyriausybinių organizacijų žemės ūkio, aplinkosaugos ir kaimo sektoriuose liudija jos komandos kompetenciją ir atsidavimą. Organizacija turi privilegiją turėdama šiuos išskirtinius specialistus, uoliai dirbančius, kad suformuotų Europos kaimo ateitį ir spręstų iššūkius, su kuriais ji susiduria.

ELO vienija nacionalines organizacijas, jungiančias milijonus žemės ir miškų savininkų visoje Europoje. Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA) jau virš 20 metų esame ELO nariais.