Naujienos

2022 - 06 - 30

ES Valstybės narės pagerino EK pasiūlymo sustabdyti miškų naikinimą ir nykimą įgyvendinamumą

Per antradienį (birželio 28 d.) Liuksemburge  vykusį ENVI tarybos posėdį  ES valstybių narių aplinkos ministrai priėmė poziciją dėl ES miškų naikinimo ir miškų nykimo reglamento. Europos miškų savininkų federacijos (CEPF) nuomone, priimti pakeitimai pagerina Europos Komisijos pasiūlymą, nes jais ūkio subjektai (operatoriams) pateikiami labiau įgyvendinami reikalavimai ir teisinis tikrumas, kaip įgyvendinti naujus įsipareigojimus.

ES valstybės narės pasiūlė išbraukti terminą „tvarios kirtimo operacijos“ ir modifikuoti „miško degradacijos“ apibrėžimą, kad jis reikštų „ struktūrinius miško dangos pokyčius, pasireiškiančius pirminių miškų pavertimu plantaciniais miškais arba kita miškinga žeme “. Tai atliepia į miškų savininkų susirūpinimą dėl Komisijos pasiūlymo, kuris buvo labai griežtas ir sunkiai įgyvendinamas praktiškai.

Valstybės narės taip pat ragina nustatyti 18 mėnesių terminą, per kurį Komisija turi pateikti šalių, kuriose yra maža arba didelė miškų naikinimo rizika, sąrašą. Taip būtų užtikrinta, kad ūkio subjektai, gaminantys tik mažos rizikos šalyse, nepatektų į standartinę kategoriją dėl EK vertinimo procedūros kliūčių ir neprivalėtų atitikti nepagrįsto lygio reikalavimų.

Miško savininkams vis dar kelia nerimą su mrdienos ruošos geolokalizacija susiję reikalavimai. Praktiškai valdyti duomenų rinkimą gali būti sudėtinga, ypač smulkiems savininkams. ENVI Tarybos pozicijoje esanti nuoroda į geografinės lokalizacijos koordinačių tikslumo lygį šios problemos neišsprendžia. Be to, reikalavimas tiksliai susieti medienos gaminį ir žemės sklypą, kuriame buvo auginama žaliava, gali būti nelengva, jei apskritai įmanoma.

Europos miškų savininkai visiškai remia visus veiksmus, kuriais siekiama sustabdyti pasaulinį miškų naikinimą. Tačiau teisėkūros pastangos bus sėkmingos tik tada, kai bus imtasi kartu su operatoriais. Todėl prieš priimant Europos Parlamento poziciją ir pradedant trišalio dialogo procesą, labai svarbu atsižvelgti į tų, kurie įgyvendins šias naujas priemones ir prisiims atsakomybę už jas.

CEPF pranešimą spaudai rasite čia...>>>

Šis ES teisės akto projektas dabar pereina į galutinį priėmimo etapą, o antrajame metų pusmetyje numatomos derybos su Europos Parlamentu, kad tekstas būtų užbaigtas.