Naujienos

2023 - 07 - 12

Europos Parlamentas patvirtino savo poziciją dėl EK siūlomo Gamtos atkūrimo įstatymo

Europos Parlamentas plenarinėje sesijoje Strasbūre 2023-07-12 balsavo dėl ypač daug aistrų keliančio Europos Komisijos pasiūlymo priimti reglamentą dėl gamtos atkūrimo. Po balsavimų, kurie turėjo svarbios įtakos teisės akto teksto turiniui, dauguma EP narių galiausiai pritarė Parlamento pozicijos priėmimui.

Iš pradžių Europos Parlamentas turėjo apsispręsti- gal iš viso atmesti EK vadinamąjį gamtos atkūrimo įstatymą ir grąžinti jį Europos Komisijai rengti iš naujo (nes 3 šį teisės akto pasiūlymą svarstę EP komitetai kaip tik nubalsavo už tokį variantą). Tačiau l.nedidele balsų persvara buvo nuspręsta svarstyti EK teikiamą pasiūlymą ( 312 EP narių balsavus už atmetimą, 324 – prieš ir 12 susilaikius).


O po to EP balsavo dėl siūlomo reglamento projekto patobulinimų, kad suformuoti EP poziciją tolesnėms trišalėms deryboms dėl šio teisės akto tarp EP, EK ir Europos Tarybos.  Šią dalį galima vertinti pozityviai, kadangi buvo įtraukta keletas svarbių patobulinimų, esminių pataisų, siekiant sumažinti neigiamą pirminių EK nepamatuotų užmojų poveikį kitoms politikos sritims, ypač žemės ūkiui, miškininkystei ir bioekonomikai.

Europos Parlamento  parengtas tekstas, su kuriuo bus einama į tolesnes trišales derybas, yra pateikiamas čia: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0277_EN.html