Naujienos

Keičiama prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta mediena tvarka
2022 - 04 - 27

Keičiama prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta mediena tvarka

„Manome, kad tokie pakeitimai nepadarys reikšmingo poveikio konkurencijai bei nepažeis ES taikomo laisvo prekių ir paslaugų judėjimo principo, tačiau sudarys galimybes apsirūpinti mediena nuolatiniams medienos pirkėjams bei sumažins dėl susiklosčiusios situacijos galimų spekuliacijų riziką“, – sako aplinkos viceministras Danas Augutis.
Vertinant valstybiniuose miškuose pagamintos medienos trumpalaikių aukcionų rezultatus, vidutinė medienos kaina nuo karo Ukrainoje pradžios pakilo beveik 20 proc. ir, tikėtina, dar labiau augs.
Numatomas ir poveikis galimybėms apsirūpinti mediena, nes visiškai nutrūkus jos importui iš Rusijos ir Baltarusijos, visose Baltijos regiono valstybėse gerokai išaugs vietinės medienos paklausa.
Ekspertų nuomone, dėl susidariusių rinkos sąlygų šalies medienos prekybos aukcionuose gali dalyvauti daugiau kitų šalių pirkėjų ir taikyti intervencines ar spekuliacines kainas. Tai gali iškraipyti rinką ir sukelti neproporcingą medienos kainų augimą, kuris neigiamai įtakotų pagal anksčiau sudarytas ilgalaikes sutartis parduotos medienos kainas ir šių sutarčių vykdymą.
AM viceministras Danas Augutis
Svarbu, kad šie pakeitimai būtų priimti kuo skubiau ir būtų taikomi jau netrukus, gegužės-birželio mėn. vyksiančiuose valstybiniuose miškuose pagamintos medienos pardavimo aukcionuose pusmetinėms ir ilgalaikėms sutartims sudaryti. Todėl Aplinkos ministerija šiuo metu skubos tvarka rengia tam skirtą Vyriausybės nutarimu patvirtinto Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo pakeitimo projektą.
Vėliau numatoma prekybos mediena tvarką tobulinti toliau įteisinant atvirų aukcionų (varžymosi dėl medienos įsigijimo realiu laiku) ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti taikymo principus, leisiančius efektyviau konkuruoti įsigyjant medieną. Tokių pakeitimų paruošimui ir techninio įgyvendinimo pasirengimui reikia daugiau laiko.