Naujienos

2023 - 04 - 16

Lenkijos Seimas išreiškė griežtą nepritarimą mėginimams perimti sprendimus dėl miškų į Briuselį

Lenkijos Seimas šiandien, 2023 m. balandžio 14 d. (penktadienį), išreiškė griežtą nepritarimą bet kokiems tiek Europos Komisijos, tiek Europos Parlamento veiksmams, dėl kurių iš Lenkijos būtų atima išimtinė teisė spręsti dėl miškų.
Už rezoliuciją balsavo 272 parlamentarai, prieš buvo 160, o 15 susilaikė.
"Ar norite atiduoti valstybinį miškų valdymą eurokratams?"- teiraujasi soc. tinklo Twiter paskyroje teisingumo viceministras Michałas Wosas.
Seimo Rezoliucijoje Ministrų Taryba raginama imtis atitinkamų veiksmų, kad „Lenkijos Respublikai išliktų išskirtinė teisė spręsti dėl miškų“. Taip pat buvo pabrėžta, kad Lenkijos Respublikos Seimas pripažįsta, kad miškininkystė ir miškų tvarkymas turėtų likti tik atskirų ES valstybių narių kompetencijoje.
Lenkijos Seimo REZOLIUCIJA Lenkijos miškų gynybai. „Miškininkystė ir miškų valdymas turėtų likti tik atskirų ES valstybių narių atsakomybe“: https://bit.ly/3KAMJdD

Valdančiųjų politikų ir miškininkų pasipriešinimą sukėlė siūlymas miškininkystę perkelti iš nacionalinių kompetencijų į bendrąsias ES kompetencijas. Šių metų sausio mėn Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas paskelbė teigiamą nuomonę dėl tokio ES steigimo sutarčių pakeitimo, kuriuo miškininkystė iš nacionalinės kompetencijos būtų perkelta į vadinamąją bendrąją kompetencija, kurią pasidalija ES ir valstybės narės. Norint pakeisti sutartis, reikalingas vieningas visų ES šalių sutikimas.

Apie tai jau esame jus informavę anksčiau: