Naujienos

2023 - 01 - 03

Medienos naudojimo energijos gamybai apribojimai, be kita ko, turi įtakos ir privačių miškų priežiūrai

Europos Parlamento narių siekiai nustatyti pirminės medienos biomasės naudojimo apribojimus kelia pavojų privačių miškų savininkų motyvacijai savo miškuose vykdyti priežiūros kirtimus ir taip auginti sveikesnius bei stipresnius miškus.

Atsinaujinančių energijos išteklių RED III direktyva  planuojama nustatyti keletą medienos naudojimo energetikoje apribojimų. Direktyvoje didžioji dalis iš miško gaunamos medienos būtų apibrėžiama kaip pirminė medienos biomasė. Remiantis Europos Parlamento siūlymu, iš tokių žaliavų pagaminta energija ateityje neturėtų būti laikoma atsinaujinančia energija.

Be energijos tiekimo problemų, tokie apribojimai jokiu būdu neprisidedėtų prie miškų gebėjimo prisitaikyti prie klimato kaitos ar ateities miškų auginimu. Norint užauginti vertingos medienos teikiantį mišką, būtina jį prižiūrėti. Nemaža dalis medienos pagaminama iš retinimų ir panaudojama energijos gamybai, o malkinės medienos realizacija privačių miškų savininkams padeda padengti miško priežiūros išlaidas. Susiaurinus šią galimybę, mažėtų miško savininkų motyvacija prisidėti prie sveikų ir tvirtų miškų auginimo vykdant aktyvų miškininkavimą. 

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija prisijungė prie bendro visos Europos privačių miškų ūkio ir energetikos organizacijų kreipimosi į Europos Parlamento narį, RED III atsinaujinančios energijos direktyvos pranešėją Nilsą Torvaldsą

Kreipimesi atkreipiamas dėmesys į pagrindinę direktyvos problemą ir siūloma iš visos direktyvos teksto išbraukti terminą „pirminė medienos biomasė“. Neprotinga apriboti pačios Europos atsinaujinančios energijos šaltinio naudojimą energetinės krizės įkarštyje. Direktyvoje nustatomos naujos nereikalingos taisyklės, ribojančios malkų naudojimą, neduodančios naudos visuomenei. 

Kreipimąsi pasirašė 25 organizacijų atstovai iš įvairių Europos šalių. [Susipažinti galima čia...>>>]