Naujienos

2022 - 07 - 01

Nuo liepos1 d. pradeda veikti naujos saugomų teritorijų direkcijos

Nuo 2022 m. liepos 1 dienos pradeda veiklą naujos Aukštaitijos, Dzūkijos-Suvalkijos, Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos. Anksčiau veiklas regioniniuose parkuose ir valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose vykdė atskiros mažos direkcijos, dabar jos sujungtos į keturias stambesnes direkcijas.

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, įmonės kodas 306108968, juridinio asmens adresas - Anykščiai, J. Biliūno g. 55, el. paštas pasiteiravimui - aukštaitija@saugoma.lt , tel. (8 381) 50738.

Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija, įmonės kodas 306109963, juridinio asmens adresas - Alytaus r. sav., Simno sen., Aleknonių k., Kampelių g. 10, el. paštas pasiteiravimui - dzukija.suvalkija@saugoma.lt , tel. (8 315) 49540.

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija, įmonės kodas 306109995, juridinio asmens adresas - Šilutės r. sav., Rusnė, Kuršmarių g. 13, el. paštas pasiteiravimui - mlietuva@saugoma.lt , tel. (8 444) 47415.

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, įmonės kodas 306109002, juridinio asmens adresas - Telšių r. sav., Varnių sen., Ožtakių k., Dumbrių g. 3, el. paštas pasiteiravimui - zemaitija@saugoma.lt , tel.  (8-441) 75050.

2022 m. vasario pabaigoje Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos siūlomai Lietuvos saugomų teritorijų valdymo sistemos pertvarkai

Pasak Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus Alberto Stanislovaičio, kad darbas būtų efektyvesnis, naujose Aukštaitijos, Dzūkijos-Suvalkijos, Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijose formuojami specializuoti biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos skyriai, numatomos kitos geresniam funkcijų vykdymui būtinos pareigybės (architekto, viešųjų pirkimo specialisto, projekto vadovo ir kt.). Dėl direkcijų sujungimo sumažėjus bendrųjų funkcijų pareigybių, numatoma didesnį dėmesį ir daugiau lėšų skirti gamtosaugos specialistams – ekologams bei kraštotvarkininkams.

Bendras darbuotojų skaičius po  saugomų teritorijų sistemos pertvarkos naujose direkcijose išliks toks pats. Taip pat specialistai ir toliau dirbs tuose regioniniuose parkuose ir rezervatuose, kaip dirbo. Keičiasi vadybos principai.

Po pertvarkos sumažinus neracionaliai didelės apimties bendrąsias funkcijas, sutaupytos biudžeto lėšos bus naudojamos kokybiškoms saugomų vertybių apsaugos ir tvarkymo priemonėms, taip kuriant pridėtinę vertę visai visuomenei. Tikimasi, kad centralizuojant bendrąsias funkcijas ir sukūrus stiprias regionines direkcijas su kvalifikuotais specialistais, bus geriau užtikrinta saugomų teritorijų vertybių apsauga.

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija apjungė Anykščių, Asvejos, Biržų, Sartų ir Gražutės, Kauno marių, Krekenavos ir Sirvėtos regioninių parkų direkcijas. Naujos direkcijos juridinis adresas bus Anykščiuose (J. Biliūno g. 55). Jai vadovauja Adrija Gasiliauskienė, pastaruosius dvejus metus ėjusi Asvejos regioninio parko direktorės pareigas.

Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija, būsianti Žuvinte (Kampelių g.10, Aleknonių km.), apims Aukštadvario, Dieveniškių, Metelių, Nemuno kilpų, Neries, Panemunių, Veisiejų, Vištyčio regioninių parkų ir Žuvinto biosferos rezervato direkcijų vykdytus darbus. Dzūkijos – Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos vadovas yra Paulius Čeponas, prieš tai beveik metus buvęs Žuvinto biosferos rezervato vadovu.

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija apjungs Dubysos, Kurtuvėnų, Salantų, Tytuvėnų, Varnių, Ventos, Žagarės regioninių parkų ir Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcijas. Naujos Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos būstinė – buvusiose Varnių regioninio parko direkcijos patalpose (Dumbrių g. 3, Ožtakiai). Šiai direkcijai vadovaus Mindaugas Balčiūnas, anksčiau dirbęs Žagarės regioninio parko direktoriumi.

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija apjungs Nemuno deltos, Pagramančio, Pajūrio, Rambyno regioninių parkų ir Viešvilės valstybinio rezervato direkcijas. Naujos direkcijos juridinis adresas bus Rusnėje (Kuršmarių g. 13), kur buvo Nemuno deltos regioninio parko direkcijos patalpos. Jos direktorius Darius Nicius yra saugomų teritorijų sistemos senbuvis, Pajūrio regioniniam parkui vadovaujantis nuo 2003 m.

Nacionalinių parkų direkcijos išlieka ir jos vykdys veiklą kaip ir anksčiau – nacionalinių parkų ir priskirtų teritorijų ribose.

Aplinkos ministerija primena apie skirtingų lygmenų institucijų funkcijas: politiką formuoja ir reglamentuoja Aplinkos ministerija, už nacionalinio lygmens funkcijų įgyvendinimą atsakinga Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, o regioninio lygmens funkcijų įgyvendinimas priskirtas saugomų teritorijų direkcijoms.

Naujų saugomų teritorijų direkcijų kontaktai - rasite čia...>>>