Naujienos

LMSA XXV Generalinės asamblėjos dalyviai
2022 - 05 - 02

Penktadienį Vilniuje surengta XXV ataskaitinė-rinkiminė LMSA Generalinė Asamblėja

Š. m. balandžio 29 d., viešbutyje Vilnius „Grand Resort“ (Ežeraičių km., Ežeraičių g. 2, Vilniaus raj., įvyko Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) ataskaitinė- rinkiminė XXV – oji Generalinė Asamblėja (GA), kurios metu naujai ketverių metų kadencijai vienbalsiai buvo perrinktas LMSA pirmininkas -  dr. Algis Gaižutis, išrinkta nauja LMSA Valdyba bei Revizijos komisija.. Trumpai apžvelgta asociacijos veikla per pastaruosius metus, tačiau daugiau dėmesio  buvo skirta aktualių miškų ir žemės savininkams klausimų aptarimui, išklausyti įdomus pranešimai ir pasisakymai, o apskritoje stalo diskusijoje buvo aptartos praėjusio finansinio laikotarpio problemos ir ydos bei galimybės ateinančiame finansiniame laikotarpyje.

LMSA GA sulaukėme gausaus būrio garbių svečių: nuotoliniu būdu sveikinimą išsakė europarlamentaras Juozas Olekas, dalyvavo - Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis,  Seimo narys Kasparas Adomaitis,    Aplinkos viceministras Danas Augutis, Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovas Nerijus Kupstaitis, Valstybinės miškų urėdijos direktorius Valdas Kaubrė, asociacijos “Lietuvos mediena” direktorius Raimundas Beinortas, Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė Ineta Rizgelė, LR žemės ūkio rūmų viceprezidentas Algis Baravykas, Nacionalinės mokėjimų agentūros prie ŽŪM Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento direktorė Genovaitė Beniulienė, Miško darbų rangovų asociacijos vadovas Audrius Radvilavičius ir kt.

LMSA XXV GA sprendimų priėmimo momentas

Atsinaujinusioje LMSA Valdyboje net  keturi nauji veidai: pirmininkas Algis Gaižutis, LMSA Garbės pirmininkas Stasys Mizaras, Kazimieras Šiaulys, Audrius Petkevičius, Mindaugas Šilininkas, Kęstutis Aukselis, Gintautas Nedzveckas, Vidmantas Čaikauskas, Vidmantas Jusas, Mindaugas Kasmauskis, Meldas Lampickas, Gediminas Lastauskas, Dovilė Lileikienė, Mindaugas Maciulevičius, Edvardas Makelis, Raimundas Nagelė, Ignas Nauburaitis, Sigitas Paulauskas, Marius Rimgaila, Audrius Skridaila, Andriejus Stančikas, Jonas Talmantas, Diana Lukminė, Saulius Tirevičius, Kęstutis Tubis, Gintautas Versekėnas ir Alfredas Galaunė.

LMSA GA metu taip pat buvo patvirtinta nauja Revizijos komisija, kurios pirmininke išrinkta Irmina Kudarauskienė ir komisijos nariai – Vilius Savickas, Zenonas Prašmantas. Taip pat patikslinti ir patvirtinti nauji fizinių ir juridinių asmenų narystės mokesčiai.

LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis trumpai pristatė praėjusių metų LMSA veiklos bei finansinę ataskaitą, kurioje kaip vieni iš svarbesnių buvo įvardinti šie Asociacijos pasiekimai:

 1. Didesni įkainiai už išugdyto jaunuolyno hektarą: nuo 253 iki 343 EUR/ha ir skirta papildomų lėšų šiai priemonei; kartu- didesnė parama miškų įveisimui;
 2. Didesnė paramos suma įsigyjant techniką- nuo 50 iki 100 tūkst. EUR pareiškėjui;
 3. Rūpinamasi, kad  rengiant Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemones nebūtų ignoruojamos LRBP koncepcijoje įtvirtintos nuostatos privačios nuosavybės apsaugos; kompensacijų, esamų saugomų teritorijų optimizavimo ir miškininkavimo reguliavimo;
 4. Sustabdytas populistinis Miškų įstatymo pataisų  priėmimo „buldozeris“, dėl galimų spendimų tariantis Nacionalinio miškų susitarimo procese. [grėsė ūkinės veiklos uždraudimas ar apribojimas ~55 proc. visų šalies miškų];
 5. Siekiama įgyvendinti, kas įtvirtinta XVIII Vyriausybės programoje ir jos įgyvendinimo plane:
  1.  numatyta galimybė išmokoms privačių miškų savininkams už medynų tūrio prieaugiu ir miško dirvožemio apsauga paremtą anglies kaupimą miškuose [plano priemonė 6.4.14.]
  2.  įtrauktos kompensacijos savininkams už aplinkosauginius apribojimus [plano priemonė 6.4.3.]
  3. miškininkystė įtraukta į kooperacijos, gamintojų grupių ir kitas bendradarbiavimo programas [plano priemonė 5.9.7.]
 6. Seime jau pateikta Vyriausybės išvada dėl LR Saugomų teritorijų įstatymo pataisų, kurioje pritariama taikyti ne mažesnę kaip 3,5 proc. minimalią palūkanų normą skaičiuojant kompensacijas; 
 7. Su AM ir medžiotojus vienijančiomis organizacijomis vyksta diskusija dėl medžiojimo privačioje žemėje teisių disponavimo- kaip keisis reguliavimas.

_______________________________________________________________________________________

• Taip pat kviečiame susipažinti su  Generalinės Asamblėjos Rezoliucija.

• Visą renginio vaizdo įrašą galite pasižiūrėti:➡ https://www.youtube.com/watch?v=_i7SR2oJirQ

• Daugiau akimirkų iš renginio galite rasti ➡ LMSA facebook nuotraukų galerijoje