Naujienos

2023 - 04 - 08

RED III: po trišalių derybų sutarta- medienos biomasė ir toliau priskiriama prie tvarių energijos šaltinių ES

Trišalėse ES Komisijos, Parlamento ir Tarybos derybose dėl Atsinaujinančios energijos direktyvos (RED III) buvo nuspręsta, kad biokuras ir toliau turėtų būti priskirtas prie atsinaujinančių energijos šaltinių . Derybos baigėsi 2023 m. kovo 30 d. ryte. Tai svarbi žinia ir Lietuvai, nes pas mus didžioji dalis centralizuotai teikiamos šilumos gaminama naudojant biokurą iš medienos.
"Visiškai pritariame galutiniam susitarimo tikslui – užtikrinti, kad bioenergija būtų tvari ir kad biomasė energetikai būtų naudojama tausiojant miškų išteklius. Svarbu, kad ES institucijos neapribojo medienos biomasės indėlio į valstybių narių ir ES atsinaujinančios energijos tikslus,- komentuoja pasiektą susitarimą  Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) pirmininkas dr.Algis Gaižutis. - Nemaža dalis medienos pagaminama iš retinimų ir panaudojama energijos gamybai, o malkinės medienos realizacija privačių miškų savininkams padeda padengti miško priežiūros išlaidas. Susiaurinus šią galimybę, mažėtų miško savininkų motyvacija prisidėti prie sveikų ir tvirtų miškų auginimo vykdant aktyvų miškininkavimą. Todėl yra labai išmintinga, kad ir toliau galėsime apsirūpinti reikiama žaliava biokurui iš mūsų miškų, racionaliai panaudojant turimus išteklius. Todėl palankiai vertiname aiškiai apibrėžtus ir įgyvendinamus tvarumo kriterijus RED III“, – miško savininkų poziciją dėsto LMSA vadovas.

Taigi, sutarta, kad medienos panaudojimas energetikoje ir toliau yra  laikomas atsinaujinančios energijos gamyba. Valstybės narės ES gali įtraukti medienos deginimą į savo atsinaujinančios energijos apskaitą. Jei biokurui  būtų ateityje naudojama „pramoninė mediena“  energijai gaminti, nebus skiriama tiesioginės finansinės paramos. Mediena iš „senų miškų“ turi atitikti specialius reikalavimus. Šalys narės nustatys, kas laikoma „senu mišku“. Pagal sutartą trišalių derybų metu kompromisą pirmykščiai miškai, labai turtingi rūšiniai miškai, labai turtingos bioįvairove natūralios pievos, pelkės ir šlapynės  turi būti apsaugotos nuo per didelės medienos ruošos. Įmonės, gaminančios biokurą, skystąjį biokurą ir biomasės kurą iš miško biomasės, turi pateikti patikinimo deklaraciją, kad medienos biomasė nėra kilusi iš draudžiamų teritorijų.

Be to, sutartos taisyklės numato, kad medienos biomasė turi būti naudojama pagal jos didžiausią ekonominę ir ekologinę pridėtinę vertę (vadinamasis kaskadinis naudojimas). Finansinė parama energijai, pagamintai iš pjautinės medienos, faneros medienos, pramoninių rąstų ir kelmų bei šaknų, uždraudžiama. Griežtesni kriterijai biomasės ruošai yra skirti užtikrinti biomasės naudojimo tvarumą.

Europos miškų savininkai toliau analizuojame šį susitarimą, kad įvertinti jo pasekmes įgyvendinimo eigoje.