Naujienos

2022 - 10 - 09

ŽŪM gaivina idėją kurti specialų Melioracijos fondą.

2022 m. spalio 7 d. (penktadienį) LR Žemės ūkio rūmuose vyko konferencija – „Melioracijos fondo steigimo ir naudojimo principai ir perspektyvos”, kurios metu LR Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) iniciatyvą kurti specialų Melioracijos fondą pristatė ž.ū. viceministras Donatas Dudutis. Idėja nėra nauja, nesugebant užtikrinti bent kiek ženklesnio biudžetinio finansavimo melioracijai, pastaruosius 10-15 metų vėl ir vėl ištraukiama iš ministerijos stalčių su tam tikromis modifikacijomis. Melioracijos įrenginius, esančius valstybės nuosavybėje, tvarkyti ir remontuoti bei atstatyti būtina, kaip būtina  tvarkyti ir remontuoti bei atstatyti ir privačioje nuosavybėje esančią melioracijos infrastruktūrą. 

tik kad ŽŪM planuose yra naujo specialaus mokesčio melioracijai uždėjimas visiems žemės ir miško savininkams, valdytojams, kelininkams, geležinkeliečiams, sodininkų bendrijų nariams ir gyvenviečių gyventojams (sąrašas nėra baigtinis...) valstybei priklausantiems melioracijos inžineriniams statiniams rekonstruoti ir prižiūrėti surinktas lšas kaupiant norimame įsteigti Melioracijos fonde. Tad ši iniciatyva liečia toli gražu ne vien tik žemdirbius.

Fondas būtų steigiamas pagal atskirą įstatymą valstybės ištekliams kaupti ir naudoti bei būtų laikomas atskiru viešojo sektoriaus subjektu, kuris atitiktų šiuos kriterijus:

  • įsteigtas tam tikroms valstybės funkcijoms atlikti;
  • vienas iš finansavimo šaltinių yra pajamos, kurios būdingos tik šiam fondui ir kurios nėra gautos iš valstybės biudžeto ar kitų biudžetų;
  • lėšos kaupiamos atskiroje iždo sąskaitoje;
  • sąmata kiekvienais metais tvirtinama Fondo biudžeto rodiklių įstatymu;
  • turi fondo priežiūros organą – įstatyme numatytos sudėties tarybą/valdybą.

Žemės ūkio viceministro Donato Dudučio pranešimas čia...>>>

Po ž.ū. viceministro D.Dudučio pranešimo vyko vieša ekspertų (specialistų) diskusija, kurioje dalyvavo pranešėjas, Savivaldybių žemės ūkio skyrių darbuotojų asociacijos vadovas Eugenijus Alesius, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas dr. Algis Gaižutis, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas Saulius Daniulis, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas Jonas Račas, VDU ŽŪA prof. dr. Rimantas Dapkus, įmonės savininkas Algimantas Žiukas ir kt.

Visi sutarė, kad melioracijos įrenginius, esančius tiek valstybės, tiek ir privačioje nuosavybėje, tvarkyti ir remontuoti bei atstatyti būtina, tam reikalinga užtikrinti adekvatų finansavimą. Tad šia prasme Melioracijos fondas yra būtinas. Tačiau iš kokių lėšų ir kaip fondas būtų formuojamas bei naudojamas- nuomonės išsiskyrė.

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) pirmininkas dr. Algis Gaižutis pažymėjo, kad dabartinė situacija rodo, jog melioracijos sistema Lietuvoje yra nugyventa ir jos atnaujinimas apgailėtinoje būsenoje. „Fondas lėšų kaupimui matomai yra reikalingas, jis galbūt turėtų būti pavestas savivaldybėms, o lėšos turėtų būti skiriamas ir iš valstybės, ir iš ES fondų. Valstybė turėtų peržiūrėti prioritetus ir numatyti trūkstamas lėšas. Žemės savininkai turėtų prisidėti savo lėšomis iki 10 proc. nuo bendros projekto vertės. Žmonės turi būti motyvuoti gerinti melioracijos būklę ir aiškai matyti, kam ir kur investuojamos lėšos. Štai, pavyzdžiui, visi miško savininkai vieninteliai ES moka specialų mokestį- privalomuosius 5 proc. atskaitymus į valstybės biudžetą iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomuose miškuose, taip pat už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką, tačiau didumai nėra aišku, kur tie mokesčiai nukeliauja, nes nors ir buvo žadėta sutvarkyti  kelius privačiuose miškuose, kaip matome to nėra. Todėl būtina ramiai ir nešališkai išdiskutuoti pateiktas ŽŪM idėjas, kurias išgirdome šiandien. Aptarsime su asociacijos nariais ir pateiksime mūsų poziciją”, – sakė dr. A. Gaižutis.