Renginiai

2022 - 09 - 06

Europos žemės savininkų organizacijos (ELO) Europos Politikos Grupės (EPG) pasitarimas

LMSA atstovauja asociacijos pirmininkas, ELO viceprezidentas dr.Algis Gaižutis
[2022 m. rugsėjo 6 d., antradienį⋅ 15.00–17.30val]
Darbotvarkėje:
14:00 - AGRI ir MAISTO tklausimai:
· BŽŪP atnaujinimas (Ana Rocha)
· Tvarios ES maisto sistemos (LauraTicoiu)
· Tvaraus naudojimo reglamentas (pesticidai) (Laura Ticoiu)
· Integruotas maistinių medžiagų valdymo planas (ElodieChampseix)
15:00 - BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ ir NUOSAVYBĖS TEISĖS susiję pklausimai:
· Gamtos atkūrimas (Anne-Sophie Muller)
· Durpynai (Anna de Boeck)
· Nuosavybės teisės (Pauline Pirlot)
15:30 - MIŠKU ir KLIMATU susiję tklausimai:
· Anglies šalinimo sertifikatas (Christian Holzleitner, DG CLIMA)
· Miškų atnaujinimas (miškų nykimas, RED III) (PaulinePirlot)
· Miškų stebėsena (Pauline Pirlot)