Naujienos

2020 - 02 - 09

Miškotvarkos veteranui Algirdui Rutkauskui – 80 metų

Šiandien garbingą jubiliejų švenčia nusipelnęs Lietuvos miškininkas, miškotyros mokslų daktaras, doc. Algirdas Juozas Rutkauskas.

Šiam darbščiam, pareigingam, miškininkų bendruomenės gerbiamam miškotvarkininkui, aktyviam visuomenininkui 2020-02-09 sukanka 80 metų.

SVEIKINAME!

80-metį pažymintis miškotvarkininkas Algirdas Rutkauskas gali didžiuotis, kad jo gyvenimą puošia gražūs ir prasmingi darbai.

Per ilgus darbo metus Lietuvos miškotvarkoje jis praėjo kelią nuo taksatoriaus iki direktoriaus pavaduotojo, mokslų daktaro, docento. Svarus Algirdo indėlis Lietuvos miškotvarkos metodų vystymo, naujų technologijų diegimo, automatizuoto instrukcijų, normatyvų ruošimo, miškų informacinės sistemos kūrimo, mokslinių – bandomųjų darbų diegimo darbuose.

Jis dalyvavo bendruose projektuose su užsienio partneriais, vykdant taikomuosius mokslinius tyrimus, kuriant metodikas bendradarbiavo su Miškų instituto mokslininkais, ypač su profesoriais J. Kenstavičiumi, M. Vaičiu, A. Kuliešiu. Iš visų savo darbų A. Rutkauskas labiausiai vertina 15 parengtų miškų tvarkymo projektų, kuriais urėdijų miškininkai naudojasi dešimtmečiais. Dar 4 projektai parengti Kuboje bei Rusijos Federacijoje.

Algirdas įsitraukė ir į pedagoginę veiklą, 1969–1970 m. LŽŪA Miškininkystės katedroje įsidarbinęs asistentu, 1995–2009 m. dirbo LŽŪU Miškotvarkos katedroje, būsimiesiems miškininkams dėstė miškotvarkos discipliną. 1999 m. LŽŪU taryba jam suteikė docento vardą. Jis skaitė paskaitas KMAI kolegijos studentams.

Apie A. Rutkausko nuopelnus gamybai, mokslui bei mokymui byloja aibė apdovanojimų, pradedant padėkos raštais, diplomais, medaliais, baigiant Lietuvos mokslo ir technikos valstybine premija už dirvožemių tyrimą ir kartografavimą (1985 m.). Jis aktyviai dalyvavo Miškotvarkos instituto visuomeninėje veikloje – rinktas „Žinijos“ draugijos, Miškų ūkio mokslinės – techninės draugijos, Lietuvos miškininkų sąjungos Miškotvarkos instituto skyriaus, profsąjungos komiteto vadovu, Miškotvarkos instituto tarybos nariu – sekretoriumi.

Sėkmingas ir asmeninis gyvenimas: Algirdą džiugina trys dukros – ekonomistės Evelina ir Ernesta bei architektė Eglė, o kartu ir anūkai Martynas, Paula, Diana.

Patyręs miškininkas randa laiko ir miškininkų visuomenės informavimui: parengė nemažai įvairių mokslinių straipsnių, ataskaitų, bet, kaip pats sako, labiau mėgo rašyti populiarius, apžvalginius straipsnius, fotografuoti.

Lietuvos miškininkai nuoširdžiai dėkingi gerb.Algirdui už ilgus aktyvaus darbo metus, svarų indėlį vystant Lietuvos miškotvarkos mokslinius pagrindus, aktyvią visuomeninę veiklą ir lietuviškos patirties skleidimą toli už Lietuvos Respublikos ribų. Galime didžiuotis, kad Lietuvos miškotvarkos pasiekimuose yra didelis gerb. Algirdo indėlis.


Keletas biografijos faktų:

miškotyros mokslų daktaras (biomed. m.; ž. ū. m. kand. 1972), doc. Algirdas Juozas Rutkauskas gimė 1940 02 09 Kazlų Rūdoje. 1963 baigęs Lietuvos žemės ūkio akademiją joje dirbo 1966–69. 1970–81 miškotvarkos įmonės Miško projektas padalinio vadovas. 1982–84 dirbo Kuboje. 1985–2004 Miškotvarkos instituto direktoriaus pavaduotojas, nuo 2005 projektų autorius. 1994–2007 dėstė Lietuvos žemės ūkio universitete (iki 1996 Lietuvos žemės ūkio akademija), 2004–10 – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje; docentas (1999). Mokslinės veiklos sritis – miškotvarkos technologijų tobulinimas, mokslinių bandomųjų darbų diegimas, tarptautiniai projektai. Paskelbė daugiau kaip 14 mokslinių ir 50 mokslo populiarinimo straipsnių. Su kitais parengė Medienos tūrio lenteles (1977 21999). Parašė knygas (visas su kitais) Lietuvos aplinkos raida (2000), Pažink mišką (2000 22003), Lietuvos miškotvarkos raida (2002), Lietuvos privatūs miškai ir ūkininkavimas juose (2001), Lietuvos miškai (2005), Miško naudojimas ir logistika (2008).