Administracija

Asociacijos veikla organizuojama per LMSA struktūrinius padalinius: filialus, turinčius atskirus skyrius, ir atstovybes. Struktūrinių padalinių steigimo ir veiklos nutraukimo tvarka numatyta Įstatų 7 skyriuje. Tiesioginį darbą su LMSA nariais ir miško savininkais, ne LMSA nariais, vykdo LMSA struktūrinių padalininių: filialų ir jų skyrių pirmininkai ar įgalioti atstovai (kur skyriai neįkurti ar nustoję veikti) [sąrašą rasite čia...>>>LMSA atstovybių, filialų ir jų skyrių skaičius neribojamas.

Kasdieninius darbus atlieka ir už konkrečių uždavinių įgyvendinimą atsakingi LMSA administracijos darbuotojai. Administracijos sudėtį ir struktūrą nustato Valdyba. Administracija yra pavaldi Pirmininkui ir dirba pagal Valdybos patvirtintą darbo reglamentą.

Algis Gaižutis
Pirmininkas
Živilė Navardauskė
Administracijos vadovė
Susisiekite su mumis