PEFC standarto rengimo dokumentacija

Lietuvos miškų ir žemės savininkų asociacija, kaip standartą rengianti organizacija pradeda PEFC Lietuvos miškų sertifikavimo sistemos darniam miškų valdymui (DMV) rengimo procesą.

[nuoroda atsisiuntimui:  Pranešimas apie Lietuvos PEFC standarto rengimo pradžią]

[download link: Public announcement of the process of development of a PEFC standard for Lithuania]

Šio standarto rengimo pagrindas yra Europos darnaus miškų valdymo kriterijai ir rodikliai, paskelbti 1998 m. Lisabonoje vykusioje Europos miškų apsaugos ministrų konferencijoje

LIetuvos darnaus miškų valdymo standartas atitiks PEFC bazinį standartą PEFC 1003:2018 ir galiojančią teisinę bazę, susijusią su miškų valdymu Lietuvoje. Miško plantacijos nėra šio standarto objektas.

Šis standartas pritaikytas individualiam ir grupiniam sertifikavimui. Miško valdytojai ir miško savininkai yra atsakingi už visišką šio standarto laikymąsi, įskaitant veiklą, kurią sertifikuotame miško plote pagal sutartį vykdo rangovai.

Standarto rengimo procesas bus vykdomas etapais:

- Dokumento apie suinteresuotųjų šalių nustatymą parengimas;

- Viešas proceso paskelbimas;

- Kvietimai suinteresuotoms šalims prisijungti prie DMV standarto rengimo proceso;

- Darbo grupės sudarymas;

- Diskusijos darbo grupėje aptariant DMV projekto turinį;

- Bandomasis standarto testavimas;

- Pirmoji 60 dienų viešoji konsultacija dėl DMV projekto turinio ir pastabų ir (ar)pasiūlymų, gautų iš viešųjų konsultacijų proceso, peržiūros;

- Antroji 30 dienų viešoji konsultacija dėl DMV turinio ir pastabų ir (ar) pasiūlymų, gautų iš viešųjų konsultacijų proceso, peržiūros;

- Darbo grupės narių sutarimo siekimas dėl DMV standarto projekto turinio;

- Galutinės DMV standarto versijos priėmimas Lietuvoje naujai sukurtoje PEFC Nacionalininėje valdymo organizacijoje;

- DMV standarto pateikimas tvirtinimui PEFC tarybai.

Lietuvos PEFC darnaus miškų valdymo standarto darbo projektas PEFC LT 09:2023 [nuoroda į dokumentą...>>>] yra paskelbtas Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos tinklalapyje www.forest.lt Miškų sertifikavimo skiltyje kartu su forma pastaboms ir pasiūlymams teikti (Standarto rengimo ir atnaujimo tvarkos priedas Nr.1., nuoroda į dokumentą...>>>).

Standarto darbo projektas išsiųstas visoms suinteresuotoms šalims.

šalims.

Lietuvos PEFC darnaus miškų valdymo standarto darbo projektas II viešam svarstymui  

Dokumento pavadinimas: Lietuvos PEFC darnaus miškų valdymo standarto darbo projektas PEFC LT 09:2023 [nuoroda į dokumentą...>>>] 

Dokumento pavadinimas: PEFC LT 09:2023

PRITARTA:  Vadovaujantis Lietuvos PEFC darnaus miškų valdymo standarto rengimo ir atnaujimo tvarka, pasibaigus I viešam svarstymui darbo grupė (pirmininkė dr. E. Makrickienė), 2023m. gruodžio 15d vykusio posėdžio metu atliko Darnaus miško valdymo standarto darbinio projekto patikslinimą ir konsensuso pagrindu nutarė teikti patikslintą darbinį projektą II viešam svarstymui. 

Forma pastaboms ir pasiūlymams teikti (Standarto rengimo ir atnaujimo tvarkos priedas Nr.1., nuoroda į dokumentą...>>>).

Lietuvos PEFC darnaus miškų valdymo standarto darbo projektas I viešam svarstymui  

Dokumento pavadinimas: Lietuvos PEFC darnaus miškų valdymo standarto darbo projektas PEFC LT 09:2023 [nuoroda į dokumentą...>>>] 

Dokumento pavadinimas: PEFC LT 09:2023

PRITARTA:  ST Darbo grupės posėdyje 2023.09.22

Forma pastaboms ir pasiūlymams teikti (Standarto rengimo ir atnaujimo tvarkos priedas Nr.1., nuoroda į dokumentą...>>>).

Standarto kūrimo procedūrų dokumentas yra patalpintas LMSA tinklalapio (www.forest.lt) Miškų sertifikavimo skyriuje, PEFC standarto rengimo dokumentacijos skiltyje.

Lietuvos PEFC standarto rengimo ir atnaujinimo tvarka

Dokumento pavadinimas: Standarto rengimo ir atnaujinimo tvarka [nuoroda atsisiuntimui PEFC LT 12:2022]   [download  link PEFC LT 12:2022 EN]

Dokumento pavadinimas: PEFC LT 12:2022

PATVIRTINTA: Lietuvos miškų ir žemės savininkų asociacijos Valdybos posėdyje 2023.04.09

Jei turite klausimų ar norite pareikšti savo nuomonę dėl standarto kūrimo procedūrų dokumento turinio ar su pačiu procesu susijusiais klausimais galite kreiptis:

Elektroniniu paštu: pefc@forest.lt,

Telefonu: + 370 686 11384