Tarptautinis atstovavimas

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA) privačių miškų ūkį sėkmingai atstovauja ir gina tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmenimis. LMSA priklauso šioms organizacijoms:

 • Europos privačių miškų savininkų konfederacija (CEPF): 
  (Confederation of European Forest Owners)
  European Forestry house
  Rue du Luxembourg 66,B-1000 Brussels
  Phone +32 2 2392 307
  Fax +32 2 2192 191
  Email. office@cepf-eu.org
  https://www.cepf-eu.org

 • Europos žemės savininkų organizacija (ELO):(European Land Owners Organization)
  67 rue de Trèves
  B - 1040 Bruxelles
  Tel. : 00 32 (0)2 234 30 00
  Fax : 00 32 (0)2 234 30 09
  E-mail: elo@elo.org
  https://www.europeanlandowners.org

 • Tarptautinis šeimos miškų aljansas (IFFA):
 • (International Family Forestry Alliance)
 • Forestry House
  66 Rue de Luxembourg
  B-1000, Belgium
 • E-mail: info@familyforestryalliance.org
 • www.familyforestryalliance.org Susisiekite su mumis