Naujienos

2020 - 02 - 06

AM surengė Nacionalinio klimato kaitos komiteto posėdį

Aplinkos ministerijoje vyko Nacionalinio klimato kaitos komiteto posėdis. Komitetui vadovauja aplinkos viceministras Marius Narmontas. Jo pavaduotoja – Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos grupės vadovė Vilija Augutavičienė. Komiteto nariai – 26 valstybės, mokslo ir studijų institucijų, asociacijų atstovai (jų tarpe-Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija). [plačiau: čia...>>>]

Darbotvarkė:

1) 2019 m. Klimato kaitos programos lėšų panaudojimo ataskaitos projekto pristatymas

2) Klimato kaitos programos priemonių plano 2020 –2022 m. projekto ir 2020 m. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatos projekto pristatymas

3) Kiti klausimai

Posėdžio medžiaga patalpinta Aplinkos ministerijos svetainės rubrikoje Klimato kaita 

LMSA atstovavo asociacijos pirmininkas Algis Gaižutis. Teigiama, kad Aplinkos ministerija pateikė perspektyvinį (3 metų) Klimato kaitos programos priemonių plano 2020 –2022 m. projektą  ir kad numatyta investuoti į priemones keičiant gyventojų elgseną. Ateinantiems metams- net 166,8 mln. EUR.Tačiau neramina, kad labai didelė dalis iš programoje disponuojamų lėšų iki šiol nepanaudojama, projekte dingo parama biokuro gamybai. Taipogi būtina aiškiau susieti Klimato kaitos programos priemonių planą su Lietuvos nacionaliniu energetikos ir klimato srities veiksmų planu 2021-2030 metams. A.Gaižutis siūlė įtraukti paramos priemonę biokuro gamybai ir įvesti kvotas pigiam importui iš Baltarusijos, Taipogi pasiūlėme skatinti medienos panaudojimą statybai, įtvirtinant tai per žaliuosiusius pirkimus. Ir galiausiai - imtis priemonių, kad būtų skatinamas miškų produktyvumo didinimas. Čia neapseisime be paramos moksliniams tyrimams, nes sprendimai turi būti pamatuoti ir grindžiami ne emocijomis, o moksliškai pagrįstais faktais.


Sekite naujienas LMSA paskyroje soc.tinkle Facebook: