Naujienos

2024 - 06 - 07

Besitęsiant rinkimų maratonui politikai toliau eskaluoja miškų temą

Jau kelintą kartą Vyriausybė sugrąžina Aplinkos ministerijai (AM) tobulinti nauja redakcija rengiamą LR miškų įstatymo projektą. Štai ir šią savaitę, po antradienį (birželio 4 d.) Vyriausybės tarpinstituciniame pasitarime vykusios diskusijos, įstatymo projektas sugrąžintas AM detaliau aptarti su socialiniais partneriais. Aptarimas vyko šį penktadienį (birželio 7 d.). Kadangi miškų tema "kabina" rinkėjų dėmesį, besitęsiant rinkimų maratonui politikai noriai eskaluoja miškų naudojimo bei apsaugos klausimus, registruoja vis naujas LR miškų įstatymo pataisas.

LR Vyriausybės tarpinstituciniame pasitarime š.m. birželio 4 d. [https://lrv.lt/lt/posedziai/tarpinstitucinis-pasitarimas-1737/] buvo svarstomas nauja redakcija rengiamo LR Miškų įstatymo projektas. LMSA buvome pakviesti išsakyti savo poziciją, kadangi Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija - LMSA esame pateikę daug konkrečių ir argumentuotų pastabų.

Yra rengiamame naujajame Miškų įstatyme tikrai teigiamų pakeitimų, tačiau labiausiai neramina, kad kartu bandoma įteisinti nepamatuotas aplinkosaugines ambicijas, gresiančias dideliais finansiniais nuostoliais visam Lietuvos miškų ūkio sektoriui (kol kas dar ekonomiškai gyvybingam), užmojais naikinti daugiafunkcinį miškų ūkį, įvesti nei mokslo, nei praktikos nepatvirtintus apribojimus. Tokiems dalykams pritarti negalime. Apie tai kalbėjo LMSA pirmininkas Algis Gaižutis.

Nemaloniai nustebino prisistačiusio Lietuvos miškininkų sąjungos ir Privačių miško savininkų asociacijos atstovu Aido Pivoriūno siūlymas papildomai įvesti visuotinį miško mokestį. Reikia suprasti, kad siūlymai kažką papildomai apmokestinti tikrai bus išgirsti tuo metu, kai valdžia desperatiškai iešo, ką čia dar galima būtų apmokestinti, nesvarbu- ar toks reguliavimas būtų logiškas, ar ne.

Kitas LMS atstovas Saulius Lazauskas siūlė atkurti miškų urėdijas.

LR Vyriausybės tarpinstituciniame pasitarime nutarta, kad Aplinkos ministerija surengs diskusiją dėl rengiamo LR Miškų įstatymo projekto su visais pasisakiusiais pasitarime. 

Šį penktadienį, birželio 7 d., 10.30-12.00 val. nuotoliniu būdu AM sukvietė dar kartą aptarti Miškų įstatymo naujos redakcijos projekto.

Jau informavome, kad 2024 m. gegužės 31 d. Seime įregistruotas projektas kairiiosios pakraipos demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovo Seimo nario Tomo Tomilino inicijuotos rezoliucijos „Dėl tvarios miškų politikos

Ši rezoliucija buvo svarstoma  šį  ketvirtadienį, 2024-06-06 Seimo vakariniame posėdyje Nr. 385. Rezoliucija nebuvo priimta 50 balsavus už, prieš 3 ir susilaikius 53.

Tačiau pasiektas platus sutarimas, kad Seimo pozicija ir opozicija kartu rengs naują panašios rezoliucijos projektą ir artimiausiu metu vėl teiks Seimui.

Peržiūrėti ilgą diskusiją apie miškus Seime galite čia: https://www.youtube.com/watch?v=Nggt8a2Q5U8

Miškų ir žaliųjų ambicijų  tematika- vienos pagrindinių bandant į EP Žaliųjų aljansą priimtiems kairiosiospakraipos demokratų sąjungos "Vardan Lietuvos" patraukti rinkėjų dėmesį.

2024-04-16, Seimo vakariniame plenariniame posėdyje naujasis demokratas Tomas Tomilinas pristatė LR Miškų įstatymo pataisas [nuoroda čia...>>>], kuriomis norima ženkliai išplėsti ir palengvinti miškų priskyrimą rezervatams (I miškų grupė) bei ekosistemų apsaugos miškams (II A miškų grupė), neatsižvelgiant į priskyrimo konkrečiai miškų grupei kriterijus.

Nuoroda į pristatymo vaizdo įrašą: https://youtu.be/B9eMbcekZ9o?t=4648

Neįsigilinusiems į specifiką parlamentarams galėjo susidaryti klaidingas įspūdis, kad tik I ir II miškų grupė priskiriama saugomoms teritorijoms, kai tuo tarpu situacija priešinga- didžioji dalis miškų saugomose teritorijose yra III ir IV grupės miškai, kuriems dėl priskyrimo į saugomas teritorijas jau yra taikoma visa eilė rimtų ūkinės veiklos apribojimų. Net ir miškams, kurie nepriskirti saugomoms teritorijoms, apribojimų mastas gali atskirais atvejais būti toks, kad prilygsta vos ne rezervatiniam režimui (pavyzdžiui, jei miškas priskirtas Vakarų taigos buveinei).

Labai argumentuotai pasisakė ir teikiamo pataisų projekto nepalaikė Seimo vicepirmininkas Jonas Jarutis.

Nors įstatymo projekte to nėra, pristatydamas projektą T. Tomilinas kalbėjo, kad pirmiausiai įstatymo pataisos nukreiptos į valstybinius miškus, kuriems nereikės kompensacijų. O kokio masto būtų apribojimai privatiems miškams ir kiek reikėtų lėšų atlyginti privačių miškų savininkams už atsirasiančius apribojimus- pataisų iniciatorius nedetalizavo.

Yra teikiamame projekte ir teigiama pataisa- skatinti natūralų miškų atsikūrimą saugomose teritorijose.

Po pateikimo projektui pritarta (už 67, prieš 2, susilaikė 17). Dabar svarstymas persikels į Seimo Aplinkos apsaugos (pagrindinis) ir Kaimo reikalų (papildomas) komitetus, Vyriausybė turės pateikti Seimui išvadą dėl šio projekto. Svarstymas Seimo plenariniame posėdyje buvo suplanuotas š.m. birželio 4 d. (likus pora dienų iki rinkimų į Europos Parlamentą). Tačiau svarstymas neįvyko.

Seimas pasiprašė Vyriausybės išvados T.Tomilino įregistruotam LR Miškų įstatymo Nr. I-671 3 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui.  

Susipažinę su derinimui pateiktu LR Vyriausybės nutarimo projektu „Dėl Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 3 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-3547 [toliau-Projektas], pateikėme šias Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA)  pastabas ir pasiūlymus. (susipažinti su visais pasiūlymais Vyriausybės išvadai galima čia...>>> -žiūrėti kairėje pusėje esančią susijusią informaciją).

Pirmiausiai, atkreipiame  Vyriausybės dėmesį, kad vadovaujantis teisėkūros reikalavimais turėtų būti nedviprasmiškai aiškūs „ypatingą gamtinę vertę“ nusakantys kriterijai, pagal kuriuos papildomai į rezervatų kategoriją siūlomi priskirti miškai būtų laikomi ypatingą gamtinę vertę turinčiais miškais,  Tuo tarpu, kaip tą teisingai pastebi Seimo kanceliarijos Teisės departamentas savo 2024-03-21 išvadoje Nr. XIVP-3547: <...>  nei iš projekto nuostatų, nei aiškinamojo rašto nėra aišku, kokiais kriterijais vadovaujantis gamtinių ir kompleksinių draustinių bei saugomų teritorijų miškai ar jų dalys būtų laikomi ypatingą gamtinę vertę turinčiais miškais ir būtų priskiriami I miškų grupei, kurioje ūkininkavimo režimas yra pats griežčiausias. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Saugomų teritorijų įstatymą saugomos teritorijos, atsižvelgiant į jose saugomų vertybių reikšmę ir pobūdį, yra skirstomos į saugomų teritorijų tipus: rezervatai, draustiniai ir kt. Keičiamo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punkte bei 4 dalyje yra išvardintos konkrečios gamtinių ir kompleksinių draustinių rūšys, kurių miškai priskirtini IIA (ekosistemos apsaugos miškai) ir III (apsauginiai miškai) miškų grupėms. Atsižvelgiant į tai, nėra aiškus minėtų projekto nuostatų bei keičiamo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punkto bei 4 dalies nuostatų tarpusavio santykis. <...>

Taipogi svarbu pažymėti, kad rezervatiniai miškai yra išskiriami ten, kur vykdomi moksliniai natūralių miškuose vykstančių procesų stebėjimai, paliekant tokius plotus savaiminiam formavimuisi be jokio žmogaus įsikišimo ar net lankymosi (kuris galimas tik išskirtiniais atvejais ir su atsakingų specialistų priežiūra). Tad privatus savininkas jo valdą priskyrus rezervatui net negalėtų lankytis savo miške. Tad geriau yra tokias teritorijas Valstybei išpirkti iš savininko, jei norima steigti rezervatą.

Todėl pasiūlėme LR Vyriausybės dėl MĮ pakeitimų teikiamoje išvadoje konstatuoti, kad nedera kurti painiavos, o kaip tik reiktų teisės aktais įvardinti aiškius ypatingą gamtinę vertą turinčių miškų kriterijus, kuriais vadovaujantis tokie miškai galėtų būti priskiriami rezervatiniams miškams  patikslinant LR Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarimą Nr. 1171 „Dėl Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprašo ir Miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvų patvirtinimo“. Siūlome išlaikyti nuostatą, kad Valstybė turi išpirkti mišką iš savininko, jei jame norima steigti rezervatą.

Pasiūlėme LR Vyriausybės dėl MĮ pakeitimų teikiamoje išvadoje konstatuoti, kad nedera kurti painiavos, o kaip tik reiktų teisės aktais įvardinti aiškius svarbią vertą aiškia išskirtų ekosistemų apsaugai turinčių miškų kriterijus, kuriais vadovaujantis tokie miškai galėtų būti priskiriami 2A gr. ekosistemų apsaugos miškams  patikslinant LR Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarimą Nr. 1171 „Dėl Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprašo ir Miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvų patvirtinimo“.

Taipogi pritariame Projekto 2 straipsnyje pateiktai išvadai, kad nepamatuotai išplėtus IIA gr.miškus į kitas saugomas teritorijas, ten esančių privačių miškų savininkams reikėtų išmokėti apie 100 mln. Eur kompensacijų už nustatytus veiklos apribojimus. Esamoje Valstybės finansinėje ir saugumo užtikrinimo situacijoje tokia papildoma finansinė našta nėra šalies biudžetui pakeliama. Todėl siūlome apsiriboti patikslinimu ūkininkavimo tikslų .

Atsižvelgiant į tai, kad naujos redakcijos LR Miškų įstatymo projektas šiuo metu yra pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, siūlome LRV išvadoje teikti Vyriausybės poziciją Miškų įstatymo pataisų projekto Nr. XIVP-3547 Seimui atskirai nesvarstyti, o reikiamus patikslinimus  įtraukti  į naujos redakcijos Miškų įstatymo projektą, kai bus aiškus visas naujai siūlomo reglamentavimo pakeitimų paveikslas.