Naujienos

2024 - 03 - 27

Briuselyje aptarėme ES ir Lietuvos miškų bei žemės savininkams aktualius klausimus

Kovo pabaiga- intensyvių diskusijų ir susitikimų apie miško ir žemės savininkams aktualius klausimus metas. Dalyvaujant tiesiogiai turime galimybę gauti informaciją iš pirmų lūpų. Kas leidžia susivokti vykstančiuose procesuose ir profesionaliai reaguoti į kylančius iššūkius.

Pirmadienį, kovo 25 d. Briuselyje vykusiame ES aplinkos ministrų  susitikime ENVI Taryboje nebuvo galutinai patvirtintas ES Gamtos atkūrimo įstatymas (jo likimas pakibo nežinomybėje, nes nėra kvalifikuotos ES valstybių daugumos).

ES Gamtos atkūrimo įstatymo patvirtinimui pritrūko paramos planuojamame svarbiame valstybių narių aplinkos ministrų susitikime- šis klausimas išimtas iš ENVI Tarybos š.m. kovo 25 d. darbotvarkės. Nyderlandai, Italija, Švedija, Lenkija ir Vengrija nusprendė nepritarti Europos Komisijos pasiūlytam ir po ilgų bei audringų politinių rietenų Europos Parlamento jau pritartam įstatymo tekstui, o Austrija, Suomija ir Belgija susilaikė. Tai reiškia, kad įstatymo ateitis tapo neaiški.

Kad teikiamas įstatymas įsigaliotų, reikia, kad jį paremtų bent 55 % ES šalių, kurios sudaro 65 % ES gyventojų. Tad šis reikalavimas nėra įvykdytas ir ENVI Taryba negali patvirtinti šio teisės akto.

Belgija, šiuo metu pirmininkaujanti ES Tarybai, stengsis siekti valstybių narių sutarimo dėl ES Gamtos atkūrimo įstatymo likimo- ar jį priimti, ar atsisakyti. Tai spręsis artimiausiame ENVI Tarybos susitikime jau po ES Parlamento rinkimų, š.m. birželio mėn. pabaigoje.

Tą pat pirmadienį, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) pirmininkas dr.Algis Gaižutis susitiko su Europos miško savininkų federacijos (CEPF) administracija aptarti LMSA nariams kylančių iššūkių dėl pastaruoju metu Lietuvoje keičiamo ūkinės veiklos reguliavimo ir galimų sprendimų pasitelkiant kolegų iš ES patirtį.

Popietinėje 2024 m. kovo 25 d. Briuselyje Europos žemės savininkų organizacijos ELO (kurios nariais LMSA esame) ir Miškų ateities iniciatyvos [Future Forest Initiative] surengtoje tarptautinėje konferencijoje vyko aukšto lygio diskusija apie miškų sektoriaus dabartį ir ateitį.

Aptartos 3 temos:

  • Miškai: Biomasės naudojimo diversifikavimas 
  • Bioįvairovė: Bioįvairovės monitoringas sikiant jos stiprinimo
  • Dykumėjimo stabdymas: Kaip sumažinti/išvengti žemės degradavimo