Naujienos

Pirmasis nacionalinio PEFC darnaus miško valdymo standarto rengimo darbo grupės susitikimas. Nuotr.: R.Lapinsko
2023 - 08 - 03

Lietuvos miškų sertifikavimui pradėtas rengti Nacionalinis PEFC standartas

Š. m.  rugpjūčio mėn. 3 d. (ketvirtadienį) įvyko Lietuvos darnaus miškų valdymo PEFC standarto rengimo darbo grupės pirmasis posėdis. Jis buvo surengtas Kaune, Lietuvos žemės ūkio rūmų patalpose.

Darbo grupė buvo suformuota iš suinteresuotųjų šalių pasiūlytų kandidatų. Į darbo grupę atrinkti 15 narių, kurie atstovauja miško savininkų ir valdytojų, verslo, mokslo, valstybinių institucijų, NVO ir profsąjungų interesus.

Pirmame posėdyje buvo išrinktas darbo grupės pirmininkas. Bendru sutarimu juo tapo dr. Ekaterina Makrickienė (VDU) iš mokslo ir technologijų interesų grupės.

Pirmame posėdyje projekto koordinatorius Alfredas Galaunė (LMSA) supažindino su standarto rengimo procesu ir parengtais dokumentais  ir pristatė Lietuvos  PEFC standarto darnaus miškų valdymo kriterijus. Diskusijų metu buvo  sutarta dėl 9 kriterijų.