Naujienos

2024 - 05 - 04

VSTT tikslina natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (VSTT) paskelbė parengusi natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių, patvirtintų VSTT direktorės 2023 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V-93, pakeitimų projektą. Tuo sudaroma galimybė žemės savininkams kreiptis dėl duomenų tikslinimo, jei yra klaidų šiose nustatytose specialiosiose žemės naudojimo sąlygose.

Žemėlapių pakeitimai viešinami:

  • https://biomon.lt/szns (sklypą galite surasti paieškos laukelyje įvedę sklypo unikalų numerį; pakeitimai pažymėti atitinkamais sutartiniais ženklais. Naudojimosi žemėlapiu instrukcija pateikta kairėje žemėlapio pusėje, reikia spustelti mygtuką "Išsamiau"),
  • www.geoportal.lt/map duomenų rinkinyje Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, kuriose nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
  • rajonų laikraščiuose nuo gegužės 10 d. pasirodys informaciniai pranešimai apie įsakymo pakeitimo projektą.

Konsultacijos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų klausimais VSTT teikiamos tel. +370 620 87952 bei el. paštu szns@vstt.lt

Išsamesnė informacija:
Keičiamas natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemėlapis https://bit.ly/3WpsKpB