Renginiai

2024 - 04 - 19

LMSA ATASKAITINĖ GENERALINĖ ASAMBLĖJA

Preliminari programa

10:00 – 10:30 val. Dalyvių registracija. Pasitikimo kava. 

10:30 - 10:40 val. LMSA Generalinės Asamblėjos atidarymas. Sveikinimo žodis.

10:40 - 11:00 val. LMSA Valdybos ataskaita ir LMSA GA nutarimų rezoliucijų pristatymas.  LMSA pirmininkas dr. A. Gaižutis.

11:00 - 11: 15 val. LMSA revizijos komisijos ataskaita. Revizijos komisijos pirmininkė Irmina Kudarauskienė.

11:15 val. Generalinės Asamblėjos uždarymas. Bendra nuotrauka.

11: 15 - 11:45 val. Kavos pertrauka.

11:45 - 12:00 val. LMSA trumpametražio filmo pristatymas: ,,KPP aktualijos: geroji praktika ir patirties sklaida įgyvendinant KPP miškininkystėje". [Filmas sukurtas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ (elektroninės komunikacijos priemonės) gautą paramos finansavimą].

12:00 – 13:00 val. Apskritojo stalo diskusija: „Šalies privačių miškų sanitarinė būklė, prognozės, bei galimi sprendimo būdai“. Dalyvauja: LR Aplinkos ministras Simonas Gentvilas, VMT Miškų ūkio priežiūros skyriaus vedėjas Gintaras Pušneraitis, VMT Miško sanitarinės apsaugo skyriaus vedėjas Virgilijus Vasiliauskas (derinama), VMU vadovas Valdas Kaubrė (derinama), LMSA Valdybos narys, UAB „Roksulė“ vadovas, miško savininkas Raimundas Nagelė. Diskusijos moderatorius: LMSA  Pirmininkas dr. Algis Gaižutis.

13:00 – 14:00 val. Pietūs.

LIETUVOS MIŠKO IR ŽEMĖS SAVININKŲ ASOCIACIJOS GENERALINĖ ASAMBLĖJA

Š. m. balandžio 19 d. įvyks LMSA GA, K. Donelaičio g. 2, 44239 Kaunas.