Naujienos

2010 - 03 - 31

Lietuvos miškingumo didinimo programos įgyvendinimas "šlubuoja"- kame priežastys?

2010-03-30 (antradienį) Žinių radijo laidoje "Prie pietų stalo" diskutuota apie ES paramą naujų miškų įveisimui. Laidoje dalyvavo Zita Bitvinskaitė, Aplinkos m-jos Miškų d-to Miškininkystės skyriaus vyr. specialistė, Petras Kanapienis, Generalinės miškų urėdijos Miškų atkūrimo ir apsaugos skyr. vedėjas, Kęstutis Šakūnas, Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos urėdas.

 

Pokalbininkai teigia, kad urėdijos turi prisiauginę daug sodmenų (~25 mln.), tačiau jie neišperkami,  urėdijos būna priverstos juos nurašyti. Pasak pašnekovų, netoli 40 urėdijų turi savo medelynus ar daigynus ir turi prisiauginę kokybiškų sodmenų. Lietuvos miškingumo didinimo programos įgyvendinimas "šlubuoja" , nors naujų miškų įveisimui yra numatyti keli šimtai milijonų ES finansinės paramos. Laidos metu aptariama tvarka, kurios būtina laikytis siekiant pasinaudoti parama miško įveisimui.

 

Laidos vedėjas: Ginas Dabašinskas

Klausykitės laidos įrašo ...>>>