Naujienos

2010 - 06 - 19

NMA atsako: kas išduos leidimą miškui veisti reformuojant apskritis

Š. m. birželio 15 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Miškų institute (Liepų g. 1, Girionys, Kauno r.) įvykusio Nacionalinės mokėjimų agentūros (NMA) organizuota apskritojo stalo diskusija „Parama miškams - administravimo aktualijos" metu  Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) atstovai uždavė keletą aktualių klausimų. Kviečiame susipažinti su NMA parengtais atsakymais.

1 Klausimas. Ryšium su vykstančia apskričių reforma, Asociacijos nariams  kyla neaiškumai dėl leidimų miškui veisti išdavimo. Kas juos išduos ateityje?

Atsakymas: Nacionalinės žemės tarnybos atsakingų darbuotojų teigimu, dėl vykdomos Apskričių reformos nuo 2010 m. liepos 1 d. rajonų žemėtvarkos skyriai bus naikinami, vietoje jų bus įsteigti Nacionalinės žemės tarnybos padaliniai (padaliniai bus įsteigti vietoje buvusių rajono žemėtvarkos skyrių). Nacionalinės žemės tarnybos padaliniai išduos leidimus įveisti mišką ne miško paskirties žemėje.

 

2 Klausimas. Ar paraiškas pagal 1 veiklos srities priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis" galima siųsti paštu ar reikia pristatyti asmeniškai į Agentūros teritorinius skyrius?

Atsakymas: Šiuo metu, kaip numato „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis"  įgyvendinimo taisyklės, paraiškas ir mokėjimo prašymus reikia pristatyti asmeniškai ar per įgaliotus asmenis į Agentūros teritorinius skyrius. Iki šių metų birželio 30 d. parengsime ir išsiųsime raštą Žemės ūkio ministerijai, su pasiūlymu Įgyvendinimo taisyklių pakeitimui, dėl paraiškų ir mokėjimo prašymų pateikimo paštu.

 

3 Klausimas.Ar galima konsultavimo paslaugų teikimo sutartį tarp pareiškėjo ir konsultavimo paslaugų teikėjų sudaryti žodžiu?

 Atsakymas: Šiuo metu, kaip numato „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis"  įgyvendinimo taisyklės, teikiant mokėjimo prašymą, su juo reikia pristatyti ir paslaugų teikimo sutartį. Iki šių metų birželio 30 d. parengsime ir išsiųsime raštą Žemės ūkio ministerijai, su pasiūlymu Įgyvendinimo taisyklių pakeitimui, kad sutarčių teikti nebereikėtų.

 

4 Klausimas. Dėl paraiškų pagal „Natura 2000 išmokos": ar miškotvarkos projektas yra būtinas?

                      Atsakymas: Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Palionis informavo, kad šis reikalavimas naujoje Programos versijoje patikslintas - įdėtas papildymas, kad miškotvarkos projektas yra teikiamas tada, „jeigu jis yra būtinas". Naujam paraiškų surinkimui bus patikslintos ir taisyklės.

 

Detalesnės informacijos teirautis:

Nacionalinė mokėjimo agentūra
prie Žemės ūkio ministerijos
Blindžių g. 17, 08111 Vilnius
http://www.nma.lt