Naujienos

2010 - 08 - 19

GMU: Miško savininkams savo valdose pastebėtus škvalo padarinius būtina užregistruoti girininkijose

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos 2010-08-19 praneša, kad  Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui apskaitos tvarkos aprašu (jį rasite čia...>>>) nustatyta, kad privačių miškų savininkai savo valdose apie abiotinių veiksnių ir/ar kt. pažeidimus, tame tarpe ir vėjavartas bei vėjalaužas, turi pranešti girininkijai, kurios teritorijoje yra jų miško valda.

Girininkas pastebėtus pažeidimus užfiksuoja Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui registracijos žurnale. Šių įrašų pagrindu privačių miškų savininkams, kurie nori siekti ES paramos stichinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimui, miškų urėdijos nustatyta tvarka išduoda pažymas dėl stichinės nelaimės pažeisto miško nustatymo fakto. Ši pažyma reikalinga ne leidimui kirsti mišką plynu sanitariniu kirtimu gauti, o pateikimui kartu su paramos paraiška Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento teritoriniams skyriams.

   Kadangi dėl paramos į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento teritorinius skyrius galima kreiptis ne vėliau kaip per trejus metus nuo pažeisto miško ploto atsiradimo, miško savininkai dėl reikalingų pažymų į miškų urėdijas gali kreiptis ir vėliau, svarbu, kad minėtame žurnale būtų užfiksuotas miško pažeidimo faktas. Minėtos pažymos miškų urėdijose išduodamos, kai stichinės nelaimės pažeistam jaunuolynui ar vyresnio amžiaus miškui jau būna išrašytas leidimas miškui kirsti plynu sanitariniu kirtimu, kurį išduoda regionų aplinkos apsaugos departamentų valstybiniai miškų pareigūnai. Pažymai gauti miško savininkai miškų urėdijai pateikia prašymą, kuriame nurodo pažeisto miško vietą, leidimo kirsti mišką plynu sanitariniu kirtimu seriją, numerį ir išdavimo datą bei prie minėto prašymo prideda šio leidimo kopiją.

   Nukentėję nuo škvalo miško savininkai papildomos informacijos dėl galimos ES paramos gali rasti Nacionalinės mokėjimų agentūros svetainėje čia.

Šaltinis: gmu.lt
2010-08-19