Naujienos

2011 - 01 - 31

LR Konstitucinis teismas: Besąlygiškas įpareigojimas griauti- antikonctitucinis

Besąlygiškas įpareigojimas visais atvejais griauti nelegalius pastatus pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai. Civilinio kodekso ir Statybos įstatymo dalys, kuriose nebuvo numatyta teismui pasirinkimo, kaip tik  įpareigoti nelegalų statinį nugriauti, prieštaravo LR Konstitucijai,- 2011 m. sausio 31 d. nusprendė Konstitucinis Teismas.

LR Konstitucinis Teismas neproporcingu pripažino buvusį reguliavimą, kai statomas (pastatytas) statinys ar atlikti kiti statybos darbai toje vietoje iš esmės yra galimi, o nustatyti pažeidimai objektyviai gali būti ištaisomi negriaunant ar neperstatant statinio. Teismui konstatavus, kad nurodyti Civilinio kodekso ir Statybos įstatymo straipsniai prieštarauja Konstitucijai, buvo konstatuota, kad nuo 2006 m. galiojęs reglamentavimas, kai visas savavališkas statybas reikėjo griauti, buvo neproporcingas ir sudarė prielaidas atsirasti tokioms teisinėms situacijoms, kai teismo galimybės vykdyti teisingumą buvo apribotos.

Tačiau tai nereiškia, kad bet koks statinys gali tapti teisėtas. LR Konstitucinio Teismo priimatme nutarime pažymima, kad tose vietose, kuriose statyba apskritai yra draudžiama, įstatymuose anksčiau numatytos sankcijos statinius griauti, yra konstituciškos - proporcingos padarytam pažeidimui.

Visas  nutarimo  tekstas  skelbiamas  LR Konstitucinio Teismo interneto  svetainėje www.lrkt.lt ...>>>