Naujienos

2018 - 03 - 30

Su atgimstančio pavasario švente!

Mieli bičiuliai, kolegos,

Su pirmąja vyturio giesme bei žibuoklės žiedu bundanti gamta liudija atgimimą, su pirmaisiais pumpurais skleidžiasi meilė, atjauta, viltis ir tikėjimas, o kartu ir kilnūs troškimai bei geri darbai. 

Šiųmetinis pavasaris vėluoja, tačiau jau greitai įsibėgės miškasodis- vienas prasmingiausių pavasario darbų. Atgimstančios gamtos šventė, prie kurios prisidėti galėsime kiekvienas.

Lai skaisčios bundančio pavasario spalvos, besiskleidžianti žaluma ir sugrįžusių paukštelių giesmės pažadina kiekvieną pilkuma apsitraukusią sielą, įkvepia naujų vilčių, kilnių siekių ir prasmingų darbų,  o į Jūsų namus teatneša  santarvę ir gerumą.

Tegul bus šventiškai skaidrios ir šiltos Velykos Jums, visiems Jus mylintiems ir Jūsų mylimiems žmonėms.

Lietuvos miško savininkų asociacija