Naujienos

2016 - 06 - 17

Atnaujintoje Europos žemės savininkų organizacijos (ELO) vadovybėje- Lietuvos atstovas

Š.m. birželio 13-16 d. atstovai iš 26 šalių susirinko į įtakingos Europos žemės savininkų organizacijos (ELO) Generalinę Asamblėją, šį kartą surengtą Slovakijos sostinėje Bratislavoje. Slovakija 2016 metų II-jį pusmetį (liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.) pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai. Prieš ELO GA surengtas ELO kuruojamas regioninis Žemės ūkio ateities forumas Austrijos sostinėje Vienoje. Mūsų šalies miško savininkus ir ūkininkus atstovauja Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) pirmininkas dr.Algis Gaižutis bei Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos (LŠŪS) pirmininkas Vidas Juodsnukis ir LR Žemės ūkio rūmų Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė.

Nuotr.(iš kairės į dešinę) Europos žemės savininkų organizacijos atnaujinta vadovybė: dr. Nicholas BIELENBERG, Niels TRESCHOW, dr.Algis GAIŽUTIS, Gabriel LODARES, Christoph BÜREN ir Thierry de l Escaille

Abiejų – Žemės ūkio ateities forume ir Generalinėje Asamblėjoje. Aptarėme ELO veiklą, atnaujinome valdymo organų sudėtį, diskutavome apie būsimosios ES bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) galimus pokyčius ir perspektyvas po 2020 m. Slovakijos Vyriausybės atstovai ELO GA pristatė šios šalies prioritetus ateinančiam pusmečiui, kuomet Slovakija pirmininkaus ES Tarybai. Susipažinome su Austrijos ir Slovakijos žemės ir miško savininkų organizacijų veikla, šių valstybių ž.ū., miškų ūkio ir kaimo plėtros politika, aktualijomis.

ELO Generalinės Asamblėjos metu atnaujinta Europos žemės savininkų organizacijos vadovybė: ELO prezidentu antrai kadencijai perrinktas prancūzas Christoph BÜREN,  ELO viceprezidentais vienbalsiai išrinkti Ispanijos žemės savininkų ir medžiotojų asociacijos APROCA España atstovas D. Gabriel LODARES ir Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) pirmininkas Algis GAIŽUTIS. Trečiuoju viceprezidentu išliko Vokietijos šeimos žemės ir miškų  ūkių asociacijos (Familienbetriebe Land und Forst) prezidentas Michael Prinz zu SALM-SALM. ELO iždininku/auditoriumi išrinktas švedas Niels TRESCHOW.

Regioninį ELO ž.ū.ateities forumą Vienoje atidaro Austrijos žemės ir miškų ūkių asociacijos (Land & Forst Betriebe Österreich) prezidentas Felix MONTECUCCOLI Pranešimą apie Europos žemės savininkų asociacijos veiklą per paskutinį pusmetį daro ELO Generalinis sekretorius Thierry de l Escaille

ELO Generalinis sekretorius Thierry de l Escaille pateikė Europos žemės savininkų organizacijos veiklos ataskaitą [su pranešimu anglų k.susipažinti galima čia...>>>]

Viena svarbiausių Europos žemės savininkų organizacijos (ELO) renginių  temų – ES Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) perspektyvos po 2020 m.  Europos aplinkos politikos instituto mokslininkas prof. Alan Buckwell renginių metu pristatė savo pasiūlymus naujai BŽŪP reformai. [su pranešimu anglų k.susipažinti galima čia...>>>]

ES susiduria su vis daugiau lėšų reikalaujančiais iššūkiais – pabėgėlių krizė dar nesibaigia, euro zona taip pat vis dar patiria problemų. Todėl žemės ūkiui lėšos tikrai nedidės, o gali ir sumažėti“ – perspėjo patyręs ES bendrosios žemės ūkio politikos žinovas ir pasiūlė naują BŽŪP sistemą – atsisakyti dviejų ramsčių struktūros, kuri šiuo metu nėra aiški ir suprantama, o paramą pasiūlė skirti per kelių lygių išmokas – nuo bazinės, skirtos visai žemės ūkio paskirties žemei, iki specialių investicijų programų, skirtų ūkių inovacijoms,  žemės ūkio tyrimams.

 Austrijos Teisingumo rūmuose vykusio ELO regioninio žemės ūkio ateities forumo metu: Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) pirmininkas dr.Algis Gaižutis, LR Žemės ūkio rūmų Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė, bei Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos (LŠŪS) pirmininkas Vidas Juodsnukis ir Austrijos žemės ir miškų ūkių asociacijos (Land & Forst Betriebe Österreich) Generalinis sekretorius Bernhard Budil diskutuoja apie ES Bendrosios žemės ūkio politikos perspektyvas

Daugiau informacijos - LMSA paskyroje socialiniame tinkle Facebook: https://www.facebook.com/lietuvosmiskai.lt/

LMSA inf.