Naujienos

2004 - 09 - 16

Projektas "Moterys miškininkystėje" tęsiasi

Programa "Moterys miškininkystėje"

Rugsėjo 23-25 dienomis 10 moterų programos "Moterys miškininkystėje" dalyvės ir aktyvios LMSA narės aplankys Švedijos koleges.

Lietuvoje daugiau nei pusė (52,2%) privačių miško savininkų yra moterys. Todėl privačių miškų sektorių svarbu analizuoti nustatant moterų požiūrį į ūkininkavimo miškuose problemas, ūkininkavimo privačiame miške intensyvumą bei tendencijas, įvertinti poreikius ir lūkesčius, susijusius su miškininkystės paslaugų plėtra.

Šiam tikslui pasiekti yra vykdomas tyrimas “Moteris – miško savininkė”, kuriuo rezultatais remiantis   būtų galima įvertinti privačių miškų savininkių poreikius ir lūkesčius, susijusius su miškų ūkio valdymu, orientuotu į ekonominio efektyvumo bei aplinkos apsaugos vertybių palaikymą.

Projektas vykdomas pagal LMSA ir Švedijos SCC (Swedish Co-operative centre)  projektą.


Kelionės programa pridedama.