Naujienos

2017 - 10 - 05

Latvijoje vyksta privačių miškų palaipsnė konsolidacija

Apie Latvijos privačius miškus pasakoja Latvijos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininkas Arnis Muižnieks praėjusį trečiadienį, 2017-09-27, vykusioje "Latvijos miškų ir medienos pramonės konferencijoje 2017". Latvijoje yra 135 000 privačių miškų savininkų. Vidutinis fizinių ir juridinių asmenų valdomas plotas yra 10,6 ha, tuo tarpu 91% miškų savininkų valdos vidutinis dydis- mažiau nei 20 ha miškų. (Iki 5 hektarų valdo 61 proc.). ~ 5000 juridinių asmenų nuosavybėje turi 402 000 ha (arba 28%), vidutinis valdos dydis- 80 ha.

Austrijoje, Norvegijoje ir Švedijoje daugiau kaip 30% miško savininkų yra miško kooperatyvo nariai. Latvijoje šiuo metu kooperatyvų nariais yra 0,2% miško savininkų. Įregistruotos šešios miško ūkio paslaugų kooperatyvinės bendrovės, iš kurių trys yra aktyvios. Numatoma, kad šiais metais medienos rinkai kooperatyvai pateiks apie 100 000 m3 medienos.

Pastaraisiais metais Latvijos medienos produkcijos gamybos apimtis stabilizavosi - tai yra 11 mln. m3 medienos.Iš viso privačiuose miškuose yra 220 mln. m3 medienos,

Vis dar aktyvi miško rinka. LVMI "Silava" mokslininkai atliko tyrimą, kuriame klausė miško savininkų - ar ketinate parduoti savo turtą? Tokių atsirado net 13%.

Sekite naujienas LMSA paskyroje soc.tinkle Facebook: