Naujienos

2018 - 03 - 23

Kokioms bendrosioms miškų ūkio reikmėms 2018 m. naudosime 15,7 mln. Eur?

Šiandien,kovo 22 d. (ketvirtadienį), nuo 9 val., dalyvavome Aplinkos ministerijos sukviestame Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos (BMŪRFP) lėšų panaudojimo tarybos posėdyje, kuris vyko AM patalpose (A. Jakšto g. 4/9,Vilniuje). Spręsta dėl BMŪRFP lėšų skyrimo. Bendra asignavimų suma 2018 metų Programai - 15 722,3 tūkst. Eur (iš kurių- 2017 metais gautos viršplaninės pajamos ir nepanaudotas lėšų likutis 6 722,3 tūkst. Eur). Lietuvos miško savininkų asociaciją stebėtojo teisėmis atstovavo LMSA pirmininkas dr.Algis Gaižutis.

Posėdžio metu nagrinėti klausimai:

1. Supažindinama su aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-1082 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo“ pakeitimais (įsakymas prisegamas).
2. Aptariama informacija apie 2017 m. įplaukas į valstybės biudžetą Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programai finansuoti .
3. Svarstomos prioritetinės finansavimo kryptys (prisegama). Siūlomos kryptys paryškintos.
4. Svarstomas Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos 2018-2020 m. lėšų paskirstymo projektas (prisegamas) pagal praeitais metais patvirtintas ir šiais metais tęsiamas reikmes (pažymėta Italic) ir gautas naujas paraiškas ir pasiūlymus.

Patvirtintos ir siūlomos prioritetinės bendrųjų miškų ūkio reikmių kryptys 2018-2020 m.

  1. Miško kelių gerinimas ir jų tinklo optimizavimas;
  2. Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas (siūloma);
  3. Valstybinės miškų kontrolės stiprinimas (siūloma);
  4. Inovacijų miškų ūkyje plėtojimas;
  5. Miestų miškų tvarkymas.

 

2018 m. asignavimai bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo Programai


Aplinkos ministerijos Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų naudojimo tarybą sudaro:

Martynas Norbutas – aplinkos viceministras, tarybos pirmininkas;
Anžela Graževič-Kulik – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų politikos skyriaus vyriausioji specialistė, tarybos sekretorė. 
Nariai:
Donatas Dudutis – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktorius;
Ernestas Jurkonis – aplinkos ministro patarėjas;
Rūta Klimaitė – Aplinkos ministerijos Ekonomikos ir tarptautinių ryšių departamento Strateginio planavimo skyriaus vedėja;
Algirdas Klimavičius – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktoriaus pavaduotojas;
Nerijus Kupstaitis – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų politikos skyriaus vedėjas;
Danutė Mačiokaitė – Aplinkos ministerijos Finansų skyriaus vedėja;
Dovilė Montvilaitė – Aplinkos ministerijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja;
Reda Skirkevičiūtė – Aplinkos ministerijos Teisės ir personalo departamento Teisės taikymo skyriaus vedėja.


Daugiau informacijos- LMSA paskyroje soc.tinkle Facebook: