Naujienos

2018 - 05 - 01

LMSA Garbės pirmininko dr.(HP) Stasio Mizaro kalba LMSA 25-čio proga

Vienas Lietuvos miško savininkų asociacijos įkūrėjų ir ilgus metus asociacijai vadovavęs dr.(HP) Stasys Mizaras 2018 m. balandžio 27d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos posėdžių salėje vykusioje asociacijos XXI-joje ataskaitinėje-rinkiminėje Generalinėje Asamblėjoje apžvelgė LMSA per 25-rius metus nueitą kelią, privačių miško savininkų problemas, dabartinę privataus miškų ūkio formavimosi eigą ir iššūkius ateičiai. Jis pasiūlė ateityje sušaukti visuotinį Lietuvos miško savininkų suvažiavimą.

Išklausyti LMSA Garbės pirmininko pasisakymą galima peržiūrėjus šį video: