Naujienos

2020 - 02 - 07

AM paskirstė lėšas bendrosioms miškų ūkio reikmėms 2020-2022 metams.

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, atsižvelgdamas į Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų naudojimo tarybos siūlymus, pateiktus 2020 m. sausio 27 d. posėdžio protokole Nr. D4-8, patvirtino Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymą 2020-2022 metams.