Naujienos

2021 - 01 - 18

ŽŪM: Ūkininkai ir toliau galės naudotis Lietuvos kaimo plėtros programos pagalba

Žemės ūkio ministerija informuoja, kad dvejais metais pratęsus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) įgyvendinimą, pereinamajam laikotarpiui papildomai skirti 434,2 mln. Eur. 2021 m. skiriama 238,7 mln. Eur, o 2022 m. – 195,5 mln. Eur, tad  ūkininkai ir kiti ūkio subjektai turės galimybę ir toliau kreiptis paramos. 

 

Atsižvelgiant į iššūkius dėl COVID-19 sukeltos krizės, 2021 – 2022  m. yra skirtos papildomos lėšos ir ES ekonomikos gaivinimo priemonei (EURI) – 139,9 mln. Eur. Šiems metams skirta 41,4 mln. Eur, o ateinantiems – 98,5 mln. Eur. 

„Tačiau numatyti ir tam tikri privalomi įsipareigojimai. Vienas jų – ne mažiau kaip 37 proc. EURI lėšų skirti KPP priemonėms, susijusioms su aplinka ir klimatu, taip pat - gyvūnų gerovei ir „LEADER“. Bent 55 proc. šių lėšų turėtų būti skirta KPP investicinėms priemonėms, t. y. investicijoms į materialųjį turtą, ūkių ir verslo plėtrą, paramai pagrindinėms paslaugoms bei kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse ir bendradarbiavimui“, - teigia Žemės ūkio ministerijos 3 Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja Jurgita Pugačiauskaitė – Butrimienė.

J. Pugačiauskaitės-Butrimienės teigimu, dėmesys būtent šioms investicinėms KPP priemonėms nėra atsitiktinis, juk šiuo metu ypač svarbu skatinti ekonominę ir socialinę kaimo vietovių plėtrą, atsižvelgiant į atsinaujinančios energijos, žiedinės ir bioekonomikos keliamus iššūkius.

„Tai prisidės prie ekonomikos gaivinimo, taip pat padės įgyvendinti žemės ūkio, aplinkos ir klimato tikslus, susijusius su efektyviu išteklių naudojimu, įskaitant tikslųjį ir pažangųjį ūkininkavimą bei inovacijas, gamybos mechanizmų ir įrangos skaitmeninimą ir modernizavimą“, - neabejoja 3 Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja.

Sausio 13 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-21 yra patvirtintas paramos paraiškų surinkimo grafikas 2021 m., tačiau tik toms KPP priemonėms, veiklos sritims, kurių kvietimams lėšų pakanka iš joms numatytų lėšų likučių. Priėmus sprendimus dėl pereinamojo laikotarpio lėšų paskirstymo šis įsakymas bus atnaujintas. Daugiau apie tai skaitykite čia.

2014–2020 m. KPP įgyvendinimas pratęstas 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 2020/2220.


2021 m. sausio 13 d. žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) 2021 m.  paramos paraiškų priėmimo grafiką. Nuspręsta kvietimus skelbti tik pagal tas KPP priemones, veiklos sritis, kurių kvietimams lėšų pakanka iš joms numatytų lėšų likučių.
 
 
Paraiškos pagal veiklos sritį „Miško veisimas“ turėtų būti priimamos kelis sykius – nuo kovo 1 d. iki gegužės 28 d. ir nuo rugsėjo 10 d. iki lapkričio 12 d.
 
Nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d. numatytas kvietimas teikti paraiškas pagal veiklos sritį “Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“.
 
Paraiškas pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ planuojama kviesti teikti du kartus – nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir nuo lapkričio 15 d. iki gruodžio 28 d.
 
Paraiškos pagal veiklos sritį „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ bus renkamos kartu su paraiškomis tiesioginėms išmokoms gauti.
 
Norintys gauti paramą Lietuvos kaimo tinklo narių projektams, skirtiems elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti, paraiškas galės teikti tris kartus – nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d., nuo liepos 1 d. iki liepos 30 d. ir nuo lapkričio 3 d. iki lapkričio 30 d.
 
KPP įgyvendinimo laikotarpis pratęsiamas dvejais metais ir skiriamos papildomos pereinamojo laikotarpio lėšos 2021–2022 m. Tad Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), kaip vadovaujanti institucija, priims sprendimus dėl papildomų lėšų paskirstymo, parengs KPP keitimo pasiūlymą bei suplanuos kvietimus dėl  kitų KPP priemonių, veiklos sričių, kurioms kvietimams šiuo metu lėšų nepakanka ir kurioms lėšos bus padidintos iš pereinamojo laikotarpio lėšų.
 
Su žemės ūkio ministro K. Navicko įsakymu galite susipažinti čia.