Naujienos

2021 - 02 - 12

VMT: informacija miškų savininkams dėl nuvirtusių medžių šalinimo

Valstybinė miškų tarnyba (VMT) primena, kad šių metų sausio 26-27 dienomis iškritęs gausus sniegas ir dėl to išvirtę bei nulūžę medžiai didesnėje Kauno regiono teritorijoje ne tik dalį regiono gyventojų kelioms dienoms paliko be elektros, bet ir smarkiai sutrikdė susisiekimą keliais. Storas sniego sluoksnis, ant kelių ar prie pat jų nuvirtę medžiai labai apsunkina kelių priežiūrą ir valymą. Be to supjaustyti išvirtę medžiai palikti šalikelėse mažina matomumą ir kelia grėsmę vairuotojų bei pėsčiųjų saugumui.

Valstybinės miškų tarnybos specialistai primena, kad miško savininkai turi laikytis Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimų, bei ragina miško savininkus ir valdytojus apsilankyti savo miškuose ir įvertinti juose esančią situaciją. Gamtos pridarytas negandas miškuose reikia likviduoti kuo greičiau, dar žiemą, kol geros miško ruošos sąlygos. Pavasarį nusilpusius, aplaužytus žalių spygliuočių medžius, taip pat nulaužtas ir iš miško nepašalintas žalias spygliuočių medžių šakas (ilgesnes nei 1 m ir storesnes kaip 8 cm) paprastai gausiai apninka medžių liemenų pavojingi kenkėjai. Tada jau vėlu imtis miško sanitarinės apsaugos priemonių ir sunku užkirsti kelią žievėgraužių veisimuisi ir išplitimui.

Primena, kad fiziniai asmenys, gabendami apvaliąją medieną, pagamintą jiems priklausančiuose miškuose, privalo turėti tvarkingai užpildytą medienos gabenimo lapą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir leidimą kirsti mišką (arba jo kopiją), jeigu apvalioji mediena yra paruošta vykdant kirtimus, kuriems leidimai kirsti mišką privalomi. Tuo atveju, kai apvalioji mediena yra paruošta vykdant kirtimus, kuriems leidimai kirsti mišką nėra privalomi, fiziniai asmenys, gabendami apvaliąją medieną, pagamintą jiems priklausančiuose miškuose, be užpildyto medienos gabenimo lapo ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, dar privalo turėti nuosavybės teisę į miško valdą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Informuoja, kad leidimai kirsti mišką neprivalomi vykdant jaunuolynų ugdymo kirtimus iki 20 metų amžiaus medynuose, vykdant kirtimus, skirtus ribinėms linijoms prakirsti (iki 1,5 metro į savo miško pusę), taip pat vykdant atrankinius sanitarinius kirtimus, kai iškertami sausuoliai bei vėjavartos (su šaknimis išversti medžiai).

Iškilus klausimams dėl miško kirtimo, atkūrimo bei apsaugos, ar leidimų kirsti mišką išdavimo prašome kreiptis į Valstybinės miškų tarnybos specialistus dirbančius tuose rajonuose, kuriuose yra jūsų privatūs miškai. Specialistų kontaktai yra pateikti šioje Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje, skiltyje: Struktūra ir kontaktai – Miškų ūkio priežiūros skyriaus kontaktai.

VMT Miškų ūkio priežiūros skyriaus patarėjas Voldemaras Švėgžda ir vyriausiasis specialistas Kęstutis Vaškys