Naujienos

2021 - 03 - 17

Aplinkos ministerija žada skirti tikslines stipendijas pasirinkusiems studijuoti miškininkystę

Pastaruoju metu stojančiųjų į su miškų ūkiu susijusias studijų programas skaičius yra itin sumažėjęs. Atsakydama į Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos [išsamiau-čia...>>>], Lietuvos miškininkų sąjungos bei eilės kitų organizacijų valdžios institucijoms išsakytą kreipimąsi dėl grėsmių, kad artimiausiu metu gali nutrūkti specialistų rengimas ir dėl būtinybės paremti žemės ir miškų ūkiui svarbių profesijų specialistų studijas, Aplinkos ministerija patvirino [2021-03-03 Nr. (66)-D8(E)-1407]  planuojanti miškininkystę priskirti prioritetinėms studijų kryptims ir iš AM skirtų asignavimų jau šiais metais numatyti tikslines stipendijas miškininkystę studijuosiantiems studentams. Analogišką patikinimą gavome ir iš Žemės ūkio mininsterijos [2021-03-15 Nr.3JA-89 (8.14 E)]. Labai išsamų atsakymą pateikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija [2021-03-15 Nr. SR-994]

Tikslines stipendijas gali pradėti mokėti jau šįmet. Lėšas tikslinėms stipendijoms (kurios bus mokamos neatsižvelgiant į kitas studento gaunamas stipendijas ar paramą) AM žada skirti Vyriausybei patvirtinus atitinkamą nutarimą, kuriuo miškininkystė bus priskirta prioritetinėms studijų kryptims ir iš Aplinkos ministerijai skirtų asignavimų jau šiais metais būtų numatytos tikslinės stipendijos miškininkystę studijuosiantiems studentams. Kada Vyriausybė priims nutarimą, dar sunku numatyti, kadangi šią savaitę planuotas priėmimas atidėtas nurodant padidinti numatomos tikslinės stipendijos dydį. Pateikta ir daugiau pastabų.

Aiškinsis, kiek miškininkų specialistų reikia. AM pripažįsta, kad pastaruoju metu priėmimas į su miškų ūkiu susijusias studijų programas, kartu ir šių studijų baigimas, yra itin sumažėjęs. Tuo pat metu neturime aiškios sistemos, kuri leistų prognozuoti - koks yra miškų ūkio specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų poreikis, kadangi nėra specialios miškų ūkio sektoriaus ypatumus atitinkančios specialistų poreikio nustatymo metodikos.

Tad, siekiant objektyviai įvertinti miškų ūkio veiklose veikiančių darbdavių lūkesčius ir poreikį, Aplinkos ministerija užsakė mokslo tiriamąjį darbą (tyrimą atlieka Vytauto Didžiojo universitetas, tyrimas turi būti baigtas iki 2021-11-25), kurio metu bus parengta miškų ūkio sektoriaus ypatumus atitinkanti specialistų poreikio nustatymo metodika, pagal ją atlikta miškų ūkio specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos ir paklausos analizė ir nustatyti studentų priėmimo pagal studijų ir mokymo programas kasmetiniai poreikiai 2022 – 2024 metams.

LMSA inf.