Naujienos

2021 - 06 - 14

10-jame NMS Koordinacinės gr. posėdyje užbaigtos derinti NMS pamatinio tikslo kryptys

Šį pirmadienį vykusio Nacionalinio miškų susitarimo (NMS) koordinacinės grupės 10-jo susitikime [įrašą peržiūrėti galima: https://www.youtube.com/watch?v=pHe19P6Zzlo]. Po ilgos diskusijos pavyko galutinai suderinti pamatinį NMS tikslą ir šį tikslą detalizuojančias sprendimų priėmimo aktualiausias kryptis.

 

NMS įvadiniame renginyje gimęs ir po ilgų diskusijų koordinacinėje grupėje bendru sutarimu sutartas NMS pamatinis tikslas užbaigia NMS proceso pasirengimo etapą ir atveria duris susitarimo dokumento rengimo etapams.Pamatinio tikslo formuluotė paskelbta viešai. Nuoroda į ją: https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2021/06/NMS-pamatinis-tikslas-.pdf

 _______

Sekantis, 11-sis NMS Koordinacinės grupės posėdis planuojamas jau ateinantį pirmadienį, birželio 21 d. nuo 15 val. Planuojama aptarti NMS sektorinių grupių formavimo klausimą.