Naujienos

2021 - 08 - 23

Apginta disertacija apie miškų darnumą Lietuvos privačiuose miškuose.

Š.m. rugpjūčio 23 d. 10 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.) įvyko viešas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro doktorantės Astos DOFTARTĖS žemės ūkio mokslų Miškotyros mokslo krypties daktaro disertacijos MIŠKŲ ŪKIO DARNUMAS IR JAM ĮTAKĄ DARANTYS VEIKSNIAI SMULKIAME PRIVAČIAME MIŠKŲ ŪKYJE / FORESTRY SUSTAINABILITY AND FACTORS AFFECTING IT IN SMALL-SCALE PRIVATE FORESTRY (Miškotyra A 004) gynimas.

Rezultate - sukurta Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumo įvertinimo metodika, kuri yra taikytina įvertinant smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumą ir joje gali būti taikomas skirtingas rodiklių skaičius ir imituojami įvairūs darnumą lemiantys veiksniai.

Taikant naujai sukurtą metodiką ir įvertinus 385 Lietuvos smulkių privačių miškų ūkio valdas, nustatyta, kad jų darnumas yra vidutinis.

Visas Astos DOFTARTĖS disertacijos tekstas [https://bit.ly/3sL6lCC ]. Anotacija [https://bit.ly/3B7AFdC]

stos Dofartės disertacijos gynimas 2021-08-23

Išsamiau: https://www.lammc.lt/lt/renginiu-archyvas/viesas-astos-doftartes-disertacijos-gynimas/3522