Naujienos

2021 - 09 - 27

Nacionalinio miškų susitarimo lik: Tarsimės dėl bendros Nacionalinės miškų vizijos

Nacionalinio susitarimo dėl miškų proceso Vizijos etapą vainikuos visų sektorinių grupių bendrasis forumas, kuris vyks 2021 m. rugsėjo 29 d. (trečiadienį)  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, Girionyse, Kauno r. Planuojamas dalyvių skaičius – apie 120. Bendrajame forume sektorinės grupės pristatys savo siūlomas Nacionalines vizijas dėl miškų, dirbant mišriose grupėse sieks skirtingus sektorinių grupių matymus integruoti ir apjungti į vieną bendrą šalies nacionalinę miškų viziją, kuri taps Nacionalinio susitarimo dėl miškų dokumento dalimi. Visas vizijas rasite https://bit.ly/NMSvizijos

 

LMSA dalyvavo Privačių miško savininkų sektorinės grupės darbe.

Šios grupės viziją pristatome čia:

 Nacionalinis miškų susitarimas

Privačių miško savininkų sektorinės grupės

VIZIJA

Lietuvos miškų savininkai - pilnateisiai savo turto šeimininkai, kuriais pasitikima, atsakingi už atitinkančią visuomenės poreikius profesionalią visų privačių miškų apsaugą, priežiūrą ir naudojimą, užtikrinti savo nuosavybės teisių saugumu ir tęstinumu.

Miško savininkai atsakingai investuoja į didele įvairove pasižyminčių privačių miškų vertę ir jų teikiamų gėrybių išlaikymą, gausinimą bei tvarų daugiafunkcį naudojimą; šalies privatus miškų ūkis yra ekonomiškai gyvybingas, konkurencingas ir inovatyvus.

Lietuvos miškų politikoje pro medžius yra pirmiausiai matomi žmonės su jų daugialypiais poreikiais, siekiais ir tikslais.

Bendrapiliečiai privačių miškų teikiamais ištekliais ir ekosisteminėmis paslaugomis naudojasi vadovaudamiesi abipusės pagarbos principu, nepažeidžiant miškų savininkų privatumo, saugumo ir privačios nuosavybės bendrųjų teisių arba pasiekus susitarimą su konkretaus miško savininku.

Jeigu dėl deklaruojamo viešojo intereso privačiame miške įstatymu yra apribojama ūkinė veikla ir/ar nuosavybės teisės ir dėl to savininkas patiria nuostolius, jie yra atlyginami pilnai ir savalaikiai, kaip tą numato LR Konstitucija.


Šio NMS etapo tikslas – įvertinus skirtingus proceso dalyvių interesus, ateities poreikius ir lūkesčius, išgirsti vieniems kitus ir atrasti bendrus sąlyčio taškus, suformuluoti bendrą ilgalaikę nacionalinę miškų viziją. Šiam tikslui įgyvendinti etapo pradžioje buvo suformuota 17 sektorinių grupių.

__