Naujienos

2022 - 01 - 05

Sveikiname gerb. Stasį Mizarą 80 - mečio proga!

Įsimintiną gimtadienį švenčia žinomas šalies miškininkas-ekonomistas, vienas aktyviausių Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos steigėjų ir ilgametis vadovas, LMSA Garbės pirmininkas dr. (HP) Stasys Mizaras.

Nuoširdžiai sveikiname!

Gerbiamas Stasy,

Nuoširdžiai sveikiname Jus garbingo jubiliejaus -80 - mečio proga!

Mes džiaugiamės, kad Jūs nestokojate energijos skleisdamas savo turtingą miškininko-ekonomisto patirtį, aktyviai dalyvaujate asociacijos veikloje,  drąsiai išsakote piliečio, inteligento, ekonomisto, Lietuvos patrioto poziciją miškų ūkio ateičiai svarbiose veiklose, kaip LMSA Garbės pirmininkas autoritetingai atstovaujate  miško savininkų bendruomenę.

Tegul Jūsų gyvenimas liejasi džiaugsmo, laimės ir sveikatos versme...
Tegul kiekviena Jūsų mintis būna tokia stipri, kad užgimtų.
Lai Jūsų žodis būna toks svarbus, kad jį išgirstų.

Tegul Jūsų šypsena būna tokia tikra, kad visus pakylėtų.
Te kiekvienas Jūsų darbas būna pilnas įkvėpimo, kad jį lydėtų sėkmė.
Lai Jūsų žingsniai išlieka tokie tvirti, kad nesutirptų begalinės minios sumaištyje.

Linkime Jums ir Jūsų šeimai daug laimės, kūrybinės sėkmės, dvasinės šilumos ir žmonių supratimo, kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti, stiprios sveikatos, ištikimų bičiulių ir paprastos žmogiškos laimės.

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos narių vardu,

LMSA Valdybos pirmininkas
Algis Gaižutis


 

Trumpai- keli biografijos faktai:

Gimė 1942-05-05.

1964 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgijo miškų ūkio inžinieriaus ir 1970 m. Vilniaus universitete ekonomisto specialybes. 1973 m. Voronežo (Rusija) miško technikos institute apgynė ekonomikos mokslų kandidato disertaciją Методика определения себестоимости выращивания древесины в добровольно–выборочном хозяйстве (Medienos išauginimo atrankiniame ūkyje savikainos nustatymo metodika). 2009 m. Lietuvos žemės ūkio universitete atliko ekonomikos mokslų krypties habilitacijos procedūrą. 1994 m. stažavosi Danijos smulkių miško savininkų kooperatyvų asociacijoje. 1976–1977 m. Lietuvos miškų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, 1978–1996 m. skyriaus vedėjas, 1997–2008 m. direktoriaus pavaduotojas, 2009–2012 m. vyriausiasis mokslo darbuotojas. 2009–2012 m. Aleksandro Stulginskio universiteto profesorius. Vadovavo ar dalyvavo vykdant per 50 mokslinių tyrimų projektų. Spaudoje paskelbė per 200 darbų, tarp jų knygos: Miškų ūkis ir rinkos ekonomika (1993), Ekonominiai metodai miškų ūkyje: planavimas, analizė, vertinimas (2002), Miškų tvarkymo darnumo vertinimas: ekonominiai ir socialiniai aspektai (2015). 1993–2004 m. Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininkas, dabar – garbės pirmininkas. Mokslinių tyrimų sritys: miškų ekonominis vertinimas, privataus miškų ūkio plėtros ypatumai.