Naujienos

2022 - 06 - 30

Įsteigti Lietuvos miškų ūkio rūmai

Miškininkystės, medienos ruošos, pramonės ir medžioklės asociacijos, mokslo institucijos, siekdamos plėtoti bei didinti Lietuvos miškų sektoriaus potencialą ir jo kuriamą naudą valstybei, įsteigė Lietuvos miškų ūkio rūmus (LMŪR). Ši skėtinė organizacija sieks užtikrinti darnią šalies miškų ūkio plėtrą, analizuos teisės aktus bei teiks siūlymus valdžios institucijoms.
Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA) esame vieni šios skėtinės organizacijos steigėjų. Principinį sprendimą dėl dalyvavymo LMŪR steigime priėmė LMSA XXV Generalinėje Asamblėjoje, o galutinį sprendimą (įvertinus LMŪR steigimo dokumentus) aprobavo LMSA Valdyba.
Miškų ūkio rūmų steigimo ir veiklos aptarimo akimirkos iš LMSA XXV GA

Rūmų prezidentu išrinktas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir inovacijoms dr. Remigijus Bakys. Anot jo, miškų sektorių atstovaujančios ir vienijančios organizacijos po vienu skėčiu susibūrė tam, kad galėtų susiderinti ir atstovauti visam Lietuvos miškų sektoriui aktualiais klausimais.

Sieksime, kad miškų ūkis ne tik kurtų didesnę pridėtinę vertę šalies viduje, bet didėtų ir jo konkurencingumas regione bei žemyne. Šio sektoriaus indėlis į Lietuvos ekonomiką yra itin svarus, tačiau tam, kad jo plėtra būtų efektyvi ir tikslinga, būtinas holistinis požiūris į kylančių iššūkių sprendimą. Įvairių suinteresuotų grupių įtraukimas – nuo miškininkų ir medienos produktų gamintojų iki mokslinę veiklą vykdančių institucijų – padės užtikrinti išsikeltus tikslus“, – sako R. Bakys.

Jo teigimu, rūmai savo narių interesus atstovaus regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, teiks pastabas, pasiūlymus ir pataisas institucijoms dėl ruošiamų arba jau priimtų teisės aktų.

Miškininkystė turi būti tvari ir darni, o veikla šiame sektoriuje turi būti vykdoma skaidriai ir derinant interesus. Rūmai siūlys ilgalaikius sprendimus, kad šalies miškai būtų naudojami įvairiems tikslams, leisiantiems nuolat didinti jų vertę ir vykdyti atsakingą šios ūkio šakos plėtrą“, – teigia R. Bakys. Anot jo, dėmesio planuojama skirti ir visuomenės švietimui, kad ją pasiektų objektyvi, aiški, o svarbiausia – mokslu pagrįsta informacija. Tam bus pasitelkiami įvairūs tyrimai, seminarai, konferencijos, renginiai ir mokymai.

Miškų ūkio rūmų steigimo sutartį savo atstovų parašais patvirtino Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija, Privačių miškų savininkų asociacija, Miško darbų rangovų asociacija, Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“, Sūduvos medžiotojų sąjunga, Baltijos medžiotojų sąjunga, VšĮ „Darnūs miškai“, Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija „Lietuvos mediena“, Vakarų Lietuvos medienos perdirbėjų ir eksportuotojų asociacija, Medienos perdirbimo asociacija, Medinės taros gamintojų asociacija.

Rūmų steigimą palaikė ir miškininkystės mokslui nusipelnę bei sektoriuje itin vertinami mokslininkai: Stasys Karazija, Antanas Juodvalkis, Edvardas Riepšas ir Julius Danusevičius.

Planuojama, kad Miškų ūkio rūmų narių sąrašas ateityje plėsis. Lietuvos miškų sektorius kasmet sukuria virš 10 proc. Lietuvos bendrojo vidaus produkto, jame dirba daugiau nei 60 tūkst. specialistų, virš 250 tūkstančių privačių miškų savininkų. Šalies medienos, baldų ir popieriaus pramonės sukuriama vertė 2020 m. viršijo 4,8 mlrd., o 2021 m. pasiekė beveik 6 mlrd. eurų