Naujienos

2023 - 06 - 16

Konferencija „Praktiniai miškininkavimo ir gerosios ES paramos priemonių įgyvendinimo pavyzdžiai“

Š. m. birželio 16 d., Pakruojyje, Karčemos g. 1, įvyko konferencija - „Praktiniai miškininkavimo ir gerosios ES paramos priemonių įgyvendinimo pavyzdžiai“.

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA) š. m. birželio 16 d. įgyvendindama projektą „Gerosios KPP patirties sklaida ir plėtra miškininkystėje“ (Nr. PLKT-KV-1-01035-PR001) Karčemos g. 1, Pakruojis, suorganizavo konferenciją miško ir žemės savininkams tema: „Praktiniai miškininkavimo ir gerosios ES paramos priemonių įgyvendinimo pavyzdžiai“, kurioje susirinko 63 dalyviai. Konferencijos metu buvo pristatytos ir aptartos LMSA pastaruoju metu vykdytos veiklos ir atstovautos pozicijos siekiant tobulinti KPP panaudojimo galimybes miško ir žemės savininkams. Taip pat konferencijos metu LMSA pirmininkas ir LR ŽŪR tarybos narys dr. Algis Gaižutis trumpai pristatė ir apžvelgė galimybių tvariam ūkininkavimui privačiuose miškuose gerinimą - galimybes, problemas ir galimus sprendimus. LR ŽŪM ES reikalų ir paramos politikos departamento išmokų už plotus skyriaus vedėja Rasa Motiejaitė ir , LR ŽŪM ES reikalų ir paramos politikos departamento išmokų už plotus vyriausioji specialistė Rūta Smilgaitytė pristatė  ES paramos priemones miškininkystės sektoriui, bei sulaukė didelio susidomėjimo ir nemažai klausimų dėl  ES paramos praktinių patarimų miško ir žemės savininkams. UAB „Melda“ vadovas, miško savininkas - Meldas Lampickas pasidalino miško savininko akimis ES paramos priemonių taikymo patirtimi ir pavyzdžiais Pakruojo rajone. UAB „Graderlitas“ vadovas G. Šiuksčius trumpai apžvelgė pasiteisinusias naujas priemones miškų priežiūrai ir apsaugai. Na o konferencijos „vinis“ miško ir žemės savininkams buvo Vidmanto Voliko pristatytos išmoktos miškininkavimo pamokos Vidmanto Voliko miškuose.

Programa
I dalis: Konferencija: „Praktiniai miškininkavimo ir gerosios ES paramos priemonių įgyvendinimo pavyzdžiai“. (Moderatorė Irmina Kudarauskienė).
9.00-10.00 val. Dalyvių registracija. Kava.
10.00-10.15 val. „Galimybių tvariam ūkininkavimui privačiuose miškuose gerinimas: galimybės, problemos ir sprendimai“. Pranešėjas: dr. Algis Gaižutis, LR ŽŪR Tarybos narys, LMSA pirmininkas.
10.15-10.45 val. „ES paramos priemonės miškininkystės sektoriui“. Pranešėjos: Rasa Motiejaitė, LR ŽŪM ES reikalų ir paramos politikos departamento išmokų už plotus skyriaus vedėja ir Rūta Smilgaitytė, LR ŽŪM ES reikalų ir paramos politikos departamento išmokų už plotus vyriausioji specialistė.
10.45-11.15 val. „ES paramos priemonių taikymo patirtis ir pavyzdžiai Pakruojo rajone miško savininko akimis“.“ Pranešėjas: Meldas Lampickas, UAB „Melda“ vadovas, miško savininkas.
11.15-11.40 val. Pasiteisinusios naujos priemonės miškų priežiūrai ir apsaugai“. Pranešėjas: Gražvydas Šiuksčius, Graderlitas, UAB vadovas.
11.40-12:00 val. “Išmoktos miškininkavimo pamokos Vidmanto Voliko miškuose”. Pranešėjas Vidmantas Volikas, miško savininkas.
12.00 – 13.00 val. Pietūs, kava.
II dalis: Išvyka į Pavyzdingai tvarkomos miško valdos 2022 m. 1 vietos LR nugalėtojo Vidmanto Voliko miško valdą. (Moderatorė Irmina Kudarauskienė).
13.00 – 15.00 val. Susipažinimas su 2022 m. privačios miško valdos LR I-osios vietos nugalėtojo Vidmanto Voliko ūkiu , ūkininkavimo patirtimi ir praktiniais veiklos pavyzdžiais.
15:00 – 16:00 val. Diskusija – bendras rezultatų apibendrinimas.
16:00 – 17:00 val. Vakarienė. Kontaktų apsikeitimas.
17.00 – Konferencijos pabaiga.