Naujienos

2022 - 12 - 14

Mokslininkai: sengirių vaidmuo anglies kaupimui ir išsaugojimui miškuose.

Seni medynai gali tarnauti kaip anglies rezervuarai vietovėse, kuriose gamtos trikdžiai yra riboti; tačiau siekiant išlaikyti klimato neutralumą, būtina plėsti tvarkomų medynų plotus, didinant metinį anglies atsargų padidėjimą.

Per pastaruosius tris dešimtmečius senų miškų plotai Europoje ir toliau didėjo, kaip ir jų svarba siekiant su mišku susijusių politikos tikslų. Tai paskatino didesnį susidomėjimą senų miškų moksliniais tyrimais tiek klimato kaitos švelninimo, tiek biologinės įvairovės apsaugos požiūriu. Tačiau anglies atsargos senuose medynuose Europos hemiboraliniuose miškuose nebuvo sistemingai ištirtos. Todėl mokslininkų iš Latvijos tarptautiniame žurnale Forest Science paskelbtame straipsnyje "Sustaining Carbon Storage: Lessons from Hemiboreal Old-Growth Coniferous and Deciduous Forest Stands" apibūdinami anglies atsargų skirtumai tarp brandžių žmogaus tvarkomų ir senų medynų (paliktų savieigai) derlinguose mineraliniuose dirvožemiuose Latvijoje, siekiant padėti suprasti anglies kaupimo pokyčius taikant skirtingas miško žemių valdymo strategijas.
Nustatyta, kad anglies atsargos labai skyrėsi tiek tarp skirtingų dominuojančių medžių rūšių senų medynų, tiek tarp brandžių (1,9–2. 3 kartus jaunesni) ir seno augimo tarpsniai tos pačios dominuojančios rūšies medynuose. Medžių biomasės ir sausuolių anglies atsargos buvo didesnės sengiriniuose medynuose, tačiau jų vidutinis metinis anglies atsargų pokytis buvo žymiai mažesnis nei brandžiuose tvarkomuose medynuose (nuo 27 % iki 47 %, priklausomai nuo dominuojančių medžių rūšių).
Miško ekosistemos vaidina svarbų vaidmenį reguliuojant pasaulinį klimatą: jos gali sukaupti didelius anglies kiekius, taip pat gali greitai juos prarasti gamtinių trikdžių poveikyje.

Nuoroda į straipsnį  "Sustaining Carbon Storage: Lessons from Hemiboreal Old-Growth Coniferous and Deciduous Forest Stands": https://doi.org/10.1093/forsci/fxac055